Novéna ke sv. Anně

9. den (25.7.)

Svátek sv. Anny

Zamyšlení

Šťastný svátek sv. Anny! Tato slavná světice byla jednou z prvních, která s vírou následov ala svého vnuka. Její nekompromisní podřízení se Boží vůli je důkazem její víry.

Ještě jednou vás zvu, abyste využili laskavosti svaté babičky, která je na nebesích. Poproste dnes svou Nebeskou babičku, aby navrátila do Jedné, Pravé Církve naše milované, kteří se vzdálili z přístavu Pravdy. Prosme ji, aby požádala svou dceru, naši Paní a jejího vnuka, našeho Pána, o hojnost zásluh a milostí v tento zvláštní den!

„Panna Maria předčí všechny věřící v úctě, oddanosti a v něžné dceříné lásce ke svaté matce." Když Anna spolu s Marií žily zde na Zemi, jejich srdce pojilo pouto vroucí a nejintimnější lásky. Toto pouto nebylo přetrženo ani v Nebi.“

(„Dobrá sv. Anna“)

Modlitba novény

Slavná sv. Anno, naplněná soucitem s těmi, kteří tě vzývají, a s láskou k těm, kteří trpí pod tíhou svých starostí, poklekám k tvým nohám a pokorně tě prosím, vezmi mé prosby pod svou zvláštní ochranu.

(zde uveďte své prosby)

Prosím, doporuč mé prosby své dceři, Panně Marii, a položte je před trůn Našeho Pána Ježíše Krista. Nepřestávejte se za mě přimlouvat, dokud mým prosbám nebude vyhověno. Především mi ale vypros milost, abych se jednou mohl setkat s Bohem tváří v tvář a pak společně s tebou, s Pannou Marií a se všemi anděly a svatými Ho mohl chválit po celou věčnost.

Nejsvětější matko Panny Marie, slavná svatá Anno, já, ubohý hříšník, svěřuji se tvé laskavosti, tebe si dnes vybírám jako svoji zvláštní zastánkyni.

Všechny své potřeby svěřuji do tvé mateřské péče.

Ó, dobrá matko a obhájkyně, rač mě přijmout za své vlastní dítě.

Ó slavná svatá Anno, prosím tě, pro utrpení nejmilejšího Ježíše, syna Panny Marie, tvé nejsvětější dcery, abys mi pomohla ve všech potřebách mého těla i duše.

Ctihodná matko, prosím, získej pro mně laskavost, o kterou žádám v této novéně… (zde uveďte svůj úmysl)… a milost vedení života v dokonalé podřízenosti vůli Boží.

Svěřuji svou duši do rukou tvých a tvé milované dcery Panny Marie.

Svěřuji ti ji zejména ve chvíli, kdy bude oddělena od mého těla, abych mohl stanout pod tvou ochranou před Nejvyšším soudcem, a ten mi ráčil udělit milost, abych se mohl v Jeho Božské Přítomnosti a v tvojí svaté společnosti radovat v Nebi na věky věků. Amen.

Svatá Anno, oroduj za nás!

Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových.