Korunka k Božímu milosrdenství

Pobožnost zavedená bl. Piem IX.

Bl. Pius IX. ustanovil zvláštním dekretem 18. května r. 1855 svátek Božího milosrdenství na 1. neděli po neděli Nejsvětější Trojice, čili podle tradičního ritu na 2. neděli po slavnosti seslání Ducha Svatého. Svátek zapadá do oktávu Božího Těla. Eucharistická úcta nám připomíná úžasný akt Božího milosrdenství, kdy Pán se nám zcela vydává pod způsobou chleba a vína. Před Nejsvětější svátostí můžeme nejúčinněji prosit o jeho milosrdenství, které se plně konkretizuje ve svátosti pokání. Měsíc červen, na nějž téměř vždy 2. neděle po Duchu Sv. připadne, je také měsícem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, které je přímo znakem Božího milosrdenství.

Bl. Pius IX. zavedl také korunku k Božímu milosrdenství a obdařil ji plnomocnými odpustky pro všechny, kdo se ji pomodlí 1. neděli po Nejsvětější Trojici v chrámu nebo v kapli.

Znamení kříže,

Otče náš…

Zdrávas Maria…

Dále se modlíme na velkých zrnkách růžence:

Ježíši, Spasiteli světa,
pro něhož je pouze jedna věc nemožná,
a to nesmilovat se nad nešťastnými,
vyslyš nás!

Na 10 malých zrnkách se modlíme:

“Můj Ježíši, milosrdenství!”.

Po každém desátku následuje:

Sláva otci…

Na závěr se modlíme:

Otče náš…

Zdrávas Maria…

Bože, který těm, kdo se utíkají k Tvému milosrdenství, nemůžeš nic odepřít, smiluj se nad námi. Nejsvětější Matko, bolestná pod křížem, oroduj za nás.