„Rohatá“ ruka


Vzrušující gesto

16. ledna r. 2015 papež František spolu s tamějším filipínským kardinálem-arcibiskupem Manily Luisem Antoniem Taglem vystoupil v Mall-of-Asia-Arena v Manile před cca 20 tisíci shromážděnými osobami a pozdravil je pohybem ruky, který vyvolal pozdvižení.

Jednalo se o shromáždění rodin. Pár dní později při zpátečním letu do Říma urazil František vícedětné katolické rodiny označením „králíci“.

Chtěl snad papež už při svém vystoupení v Manile rodiny kritizovat? Ukázal jim snad právě z toho důvodu Mano cornuta, tzn. ruku se zdviženým ukazováčkem a malíčkem jako dva rohy, symbol satanistů? Nebo chtěl snad jenom dát najevo své sympatie pro metal-rockovou scénu? Nebo chtěl urazit přítomné muže a říci jim, že jejich manželky je podvádějí? (pozn. překl.: V Itálii ruka se dvěma zdviženými prsty natažená vůči muži znamená urážku: „tuto cornuto“, tj. „ty jsi paroháč“!) Chtěl tímto gestem, známým od Španělska až po Českou republiku, označit manželskou nevěru? Nebo šlo o pověrečné gesto, které ho mělo chránit před neštěstím? Tak totiž chápou toto „znamení rohů“ v Argentině italští přistěhovalci, k nimž patřila i rodina Bergogliova.

Kardinal Tagle (vlevo) s papežem Františkem 13. ledna 2015 v Manile

Mezinárodní tiskové agentury a církevní média se ihned postaraly o uklidnění. Tak např. Associated Press (AP), jedna ze tří velkých agentur, které mají celosvětový vliv, uvedla v popisu obrázku Františka s dotyčným znamením ruky toto:

„Papež František a manilský arcibiskup Luis Antonio Tagle zdraví zástupy oblíbeným znamením ruky ‚I Love You‘ [‚miluji tě‘] během setkání s rodinami v Mall-of-Asia-Arena v Manile na Filipínách v pátek 13. ledna r. 2015. Než František vstoupil do arény se 20 tisíci místy k sezení, pozdravil a požehnal také ty lidi, kteří byli ještě na cestě k tomuto setkání.“

Toto znamení rukou, tak píše agentura, nemá nic do činění se „zlým pohledem“ nebo s hudební skupinou Black Sabbath. Je součástí americké prstové abecedy pro neslyšící a nemá žádnou souvislost se satanismem a hard-rockovou scénou. Je to znak pro I Love You, krátce nazývané „znamení ILY“, které se vyvozuje z těchto tří písmen v prstové abecedě (palec, ukazováček, malíček).

Proč ale papež používá toto znamení, jež může vyvolat důvodné podezření a závažné nedorozumění a potřebuje vysvětlení? 27. června r. 2018 opakoval František toto gesto při generální audienci ve vatikánské aule Pavla VI. Opět se musela církevní média postarat, aby ono gesto lahodně podala. Přesto deník italských biskupů Avvenire tentýž den napsal ve svém online vydání:

„Kuriozita: František používá rockový pozdrav.“

Dále pak sdělil:

„Před generální audiencí papež udělal rukou gesto se třemi prsty, což znamená: Já tě miluji. Od zdviženého palce až k modlitbě s pěti prsty je to tentýž papež, který také mluví rukama.“

„Rockový pozdrav“, nejznámější symbol metalové scény, však není obecně chápán jako „Já tě miluji“, nýbrž ukazuje čertovy rohy. Tím dochází ke značnému zmatení.

Rozplizlý původ

Počátek tohoto znamení rukou je rozplizlý a těžko vysvětlitelný. Je to jinak, než se obecně tvrdí. V rozličných prstových abecedách, které se rozvinuly pro neslyšící v průběhu minulého století v různých zemích, se toto nevyskytuje. Přidal je tam do francouzské prstové abecedy až Albert Tabaot, který použil Mano cornuta pro písmeno H, v nejnovější době. To má mj. souvislost s tím, že II. mezinárodní kongres učitelů neslyšících v Miláně r. 1880 zakázal ve výuce používat prstovou abecedu a řeč těla. To se změnilo až r. 1990.

Jochen Mai ve své tzv. „Bibli kariéry“ umísťuje znamení ILY ještě r. 2024 zcela na okraji a sice v kontextu znamení rohů. Co se tím ale dokazuje?

Dio, zpěvák Metal-Band Black Sabbath, ukazuje r. 1980 publiku znamení rohů

Průkazně bylo znamení ILY poprvé použito v televizi USA moderátorem Richardem Dawsonem r.1976. Zpětné datace provedené až k r. 1905 nikde nezaznamenávají toto znamení ILY, které bylo ještě před 70 lety mezi neslyšícími zcela neznámé.

Naproti tomu „znamení rohů“ jako negativní gesto, jak bylo používáno u tajných společností, v satanismu a v Itálii též k urážce a v pověrečném chápání jako kletba („malocchio“, „zlý pohled“), nebo ve Španělsku ve smyslu nevěrnosti, je výrazně staršího data.

Na metalovou scénu vstoupilo toto znamení paralelně s nástupem gesta „I Love You“. Dlouhou dobu nebyla tato gesta odlišována. Za původce gesta ILY jsou považováni dva hard-rockoví zpěváci: Američan izraelského původu Gene Simmons (původně Chaim Witz) z americké rockové skupiny Kiss a Američan italského původu Ronnie James Dio (původně Ronald James Padavona), ve své době zpěvák anglické haevy-metalové skupiny Black Sabbath.

Simmons si nárokoval prvenství při zavádění znamení ILY na metalovou scénu a chtěl si to dokonce nechat patentovat. Tento znak se též ukázal r. 1977 na jím zveřejněném Kiss albu.

Padavona, který si dal umělecké jméno Dio, což v italštině znamená Bůh, si nárokuje prvenství při zavádění znamení ILY na metalovou scénu jako zpěvák Black Sabbath (1979–1983). Při Band-Tour 1980 pod titulem „Heaven and Hell“ („Nebe a peklo“), ukázal zároveň znamení rohů jakož i znamení ILY, což rozlišil jako znamení se dvěma nebo třemi prsty. Znamení ILY v dnes reinterpetovaném pozitivním smyslu bylo tenkrát ještě sotva známé.

ILY znamení pro „I Love You“ („miluji tě“)

Rozdíl obou gest spočívá podle výkladu obhájců papeže Františka v použití palce. Znamení rohů ukazuje pouze dva zvednuté prsty: ukazováček a malíček. Znamení I‑Love-You však ukazuje ještě zvednutý palec. Nicméně v praxi se ukazuje, že obě formy byly a jsou používány synonymně a to od kruhů, které na znamení „já tě miluji“ buď v žádném případě nemyslí, nebo nemyslí pouze na ně.

Stručně: Až do 70. let 20. stol. bylo každé znamení podobné znamení rohů v prstové řeči pro neslyšící úmyslně zakazováno, aby se zabránilo dvojznačnostem. Tato obava ale – kulturněhistoricky nejde o žádnou náhodu – potom úplně padla. Neslyšící a jejich komunikační techniky nehráli přitom žádnou roli.

Rok 1968 jako bod zvratu

Rok 1968 je tady, alespoň nepřímo, bodem zvratu. V kresleném filmu Beatles Yellow Submarine, psychedelické pohádce, která se každoročně promítala v kinech a na jejíž koncepci a vzniku samotní Beatles neměli žádný podíl, je John Lennon vícekrát ukázán, jak dává znamení rukou jako znamení ILY, což se dnes zdůrazňuje jako odlišnost od znamení rohů (znamení Cornu). Není ale známo, že by obě gesta měla rozdílný původ. Smysl tohoto gesta ve významu ILY není totiž z tohoto kresleného filmu zřejmý. až následně se začalo nepodloženě tvrdit, že prý Beatles tímto gestem převzatým z americké prstové abecedy se chtěli vyslovit pro „lásku“ a rozšířit tak scénu hippies.

Ve skutečnosti okultně-psychedelická skupina Coven, dlouho před Simmonsem a Diem, která publikovala r. 1969 dlouhohrající gramofonovou desku „Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls“ („Čarodějnictví ničí rozum a sklízí duše“), je zobrazena se znamením Corna. Album obsahuje snímek, jak skupina se účastní černé mše a na samotné desce je zaznamenána třináctiminutová hudební prezentace Black Mass (černá mše).

Satanista Anton Szandor LaVey (vlevo)

V tomtéž roce 1969 publikoval americký satanista a sociální darwinista Anton Szandor LaVey (původně Howard Stanton Levey) knihu „The Satanic Bible“ („Satanistická bible“). LaVey založil r. 1966 v San Francisku Church of Satan (církev satanova) a r. 1968 nahrál LP desku s písní „The Satanic Mass“ (satanská mše). V Satanské bibli píše na téma znamení rohů:

„Rohatá ruka je poznávacím znamením a znamením věrnosti satanova služebníka.“

A také:

„Přišel čas. Znamení rohů se už neukazuje pouze některým, nýbrž mnoha, a čaroděj stojí před tím, kdo to je schopen poznat.“

Už tedy pochod těchto gest rozličnými prostředími od hippies přes metalovou scénu při vzájemně si odporujících významech (tady „láska“, tam „satan“), poskytuje dostatečný důvod k pochybnostem ohledně jejich používání.

Proč papež používá tak ambivalentní znamení?

Údaje o původu tohoto znamení si nemusí odporovat. Jeho používání jakožto satanského symbolu je podstatně starší, potom teprve následoval pokus předělat negativní symbol na pozitivní. Dvojznačnost je nepřehlédnutelná, jak dokládá spor o původu a synonymní používání.

Otázka, jestli je nutné používat taková dvojznačná gesta, zůstává tímto prozatím nezodpovězena právě tak, jako otázka, proč je používá právě papež František. Není známo, kdo mu to poradil. Byl to kardinál Tagle, který toto gesto rovněž použil, nebo jezuita a homoaktivista James Martin, jenž s tímto znamením vyrukoval dokonce r. 2013 v americké televizi, aby údajně dal najevo své sympatie pro metalovou scénu?

Jezuita, homoaktivista a papežův důvěrník James Martin v televizním vysílání r. 2013

Souhrnně lze říci, že po r. 1968 až dosud v civilizovaném světě jednoznačně negativně definovaná znamení bývají reintepretována v opačném významu, přičemž původ této reintepretace je zahalen temnotou. Od zhruba 90. let se masmédia snaží o maximální rozšíření těchto nových definic.

Faktem je, že toto sporné znamení rukou právě kvůli papeži Františkovi nachází další přívržence. Radio Vatikán zveřejňuje od 8. ledna letošního roku na X (Twitter) a Facebooku fotografie ze studia, aby získalo nové pracovníky. Od pondělí až do pátku na snímcích z vysílacího studia lze uvidět moderátory, hlasatele a techniky při práci. Jedna hlasatelka ukazuje na těchto snímcích ruku se sporným gestem, nepochybně se znamením ILY, jak by zněla odpověď na případnou otázku.

Tedy…

Především se nesmí při popisu těchto gest přehánět a ihned podsouvat druhému špatný úmysl, když nemáme pro to žádné důkazy. Mnoho, velmi mnoho z toho se děje bezmyšlenkovitě, kdy snaha napodobit tady hraje důležitou roli. Gesta a symboly mají ale svůj význam, nemůže se tedy s nimi zacházet lhostejně. Zásadně je nutno odmítnout každou dvojznačnost.

Změna významu, provedená v minulých letech za pomoci papeže Františka, způsobila rozšíření znamení Mano cornuta (rohaté ruky), i když se tvrdí, že tím není míněn satan. Neukazuje se tím ale též strašlivá změna reality, jak ji pozorujeme mnohokrát a na mnoha rovinách, kdy věci jsou stavěny na hlavu? Posvěcuje každá laskavá interpretace prostředky?

Zdroj: Článek „Die gehörnte Hand“ in www.katholisches.info 8. 1. 2024