Nesmí být proděkanem Katolické teologické fakulty, protože hájí životy nenarozených


Pražská Katolická teologická fakulta (KTF) už má za sebou během posledních více než 20 let bouřlivý vývoj, samozřejmě k horšímu, jak jinak. Nejprve museli odejít oba po sobě následující děkani profesoři Václav Wolf a Jaroslav V. Polc (oba již zesnulí), kteří smýšleli pravověrně a nemínili na fakultě trpět modernistické bludy, loňského roku vyvolala rozruch kauza prof. Tomáše Petráčka, jemuž děkan prof. Vojtěch Novotný zkrátil úvazek, což vedlo k Petráčkovu odchodu z fakulty. Petráček byl známý svými radikálními postoji pro LGBT a teologickým modernismem. Děkan Novotný se stal kvůli tomu terčem nepřátelské mediální kampaně a rezignoval.

Nynější děkan doc. Jaroslav Brož je přece jen lepší volbou než jeho protikandidát prof. Albert Peter Rethmann německé národnosti, těžký modernista, kněz, který nedostál svým celibátním závazkům a oženil se. Přesto ale neomodernisté mají na KTF i na církevních postech trvale silnou pozici a děkan Brož, pokud se chce udržet, musí s nimi víceméně „držet linku“. To se nejnověji ukázalo v případu dr. Jakuba Kříže, právníka vyučujícího na KTF, jenž měl být jedním ze čtyř nových proděkanů fakulty, děkan Brož ale na nátlak zevnitř i zvenčí jeho nominaci stáhl. Dejme ale prostor vyjádření internetového magazínu www.christnet.eu 31. 5. 2024:

„Proděkanem pro organizaci a legislativu se měl stát právník Jakub Kříž, který v lednu tohoto roku dokonce uvažoval o kandidatuře na děkana, ale přihlášku nakonec nepodal. Kříž v letech 2007–2011 působil jako ředitel odboru na Ministerstvu kultury a v roce 2013 založil vlastní advokátní kancelář. Na KTF pracuje od roku 2018. Dlouhodobě také spolupracuje s organizacemi Aliance pro rodinu a Hnutí pro život. V roce 2022 jej část lidoveckých senátorů navrhla na zástupce veřejného ochránce práv, ale jeho kandidatura byla kritizována desítkami organizací a nakonec nebyl zvolen. Nyní se nestal ani proděkanem. ‚Rozhodl jsem se v důsledku naslouchání situaci na fakultě a zohlednění bezpečnosti a dobra všech zainteresovaných osob,‘ okomentoval ne příliš konkrétně své rozhodnutí Kříže stáhnout pro magazín Christnet.eu děkan Brož.“

Návrh Křížovy kandidatury na zástupce ombudsmana, o němž je řeč, byl tenkrát r. 2022 předmětem útočné nesouhlasné podpisové akce organizací i jednotlivců adresované senátorům. Týkala se především Křížovy angažovanosti na ochranu nenarozeného života, odmítání ideologie LGBT a spolupráce s Hnutím pro život a Aliancí pro rodinu. Tato sdružení organizátoři zmíněné kampaně označili za „extrémistická“ a „blízká extrémní pravici“. Ve skutečnosti se obě tato hnutí nepřiklánějí k žádné politické straně, pokud ale bychom měli toto do detailu analyzovat, tak Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu, byla nějakou dobu asistentkou poslance Krále za ODS. To je snad také podle organizátorů podpisové kampaně „extrémní pravice“?

Je jasné, že vadí Křížovy postoje proti potratům a genderové ideologii. To, co by mělo být na katolickém učilišti plus, jak tomu bylo vždycky, je naopak minus. Jakub Kříž nesmí být proděkanem KTF pouze proto, že zastává důsledně ve věci ochrany nenarozeného života, manželství a rodiny katolické stanovisko v souladu s tím, co Církev vždycky učila. Kam kráčíš, česká církvi? Je pražská teologická fakulta ještě katolická? Už skutečně jen podle jména. Teď už můžeme jenom čekat, až naše katolické vzdělávací instituce obsadí renomovaní zastánci potratů, eutanazie, praktikované homosexuality a genderu, jak je tomu již na Papežské akademii pro život ve Vatikánu. Když vedení fakulty vyklidí totálně pole nepřátelům Církve a jen proto, že oni to požadují, nesmí být proděkanem KTF osoba, která hájí katolickou morálku proti satanským a neomarxistickým zvrhlostem, potom již nelze tuto instituci nazvat katolickou a před studiem na ní se nedá nic jiného, než varovat.