Italský biskup má jasno: Evropská unie je bezbožná a protikřesťanská


Evropská unie se opírá o ateistickou ideologii. U jejího počátku stojí ne pouze katoličtí tzv. otcové zakladatelé (Adenauer, Schumann, De Gasperi, pozn. překl.), ale rovněž komunistický tzv. Manifest z Ventotene z r. 1941 (jeho autoři jsou komunista Spinelli a levicový intelektuál Rossi, pozn. překl.). Katolická církev akceptovala roli jednoho z mnoha náboženských vyznání. To je ale blud, protože Církev má zcela jiné nároky vůči společnosti. Jde o pravdu katolického náboženství. Tak o tom hovořil biskup Giampaolo Crepaldi, emeritní ordinář italského Terstu, dlouholetý šéf komise Caritas in veritate při Italské biskupské konferenci.

Bp. Giampaolo Crepaldi poskytl rozhovor italskému deníku La Nuova Bussola Quotidiana. Uvádí v něm mimo jiné:

Politika klimatické a energetické transformace je centralistická, nákladná, neúčinná a iluzorní. Nedávné hlasování Evropského parlamentu o uznání potratu za právo člověka ukázalo, že tento parlament je ovládán destruktivní ideologií zbavenou jakékoliv naděje. Krize je evidentní, jak ukazuje vměšování se unijních institucí do polské politiky a jejich nátlak na Maďarsko.

Hierarcha konstatoval, že od nastávajících voleb do Evropského parlamentu může záležet hodně: buď dojde ke zpomalení nebo omezení odnímání suverenity jednotlivým státům, nebo naopak k urychlení integračních procesů.

Podle tohoto italského biskupa je třeba z perspektivy nauky Katolické církve velmi kriticky hodnotit cíle, jež si kladou evropští centralisté: „Jejich projekt by zničil přirozenou pospolitost – rodinu, lokální komunity a nakonec i národy. Vytvořil by superstát oddělený od občanů a přirozených organických komunit ještě více, než současné unijní instituce…“ – řekl biskup a dodal, že by tak vznikl opravdový Leviatan (totalitní stát podle anglického filozofa Hobbese, pozn. překl.) s centralizovaným systémem kontroly obyvatelstva, což by znamenalo značné nebezpečí pro svobodu – navzdory faktu, že současné demokracie vyzvedávají nadměrně svobodu jako svoji hlavní hodnotu. Co více, unijní Leviatan se svojí ekologickou a počítačovou transformací by potřeboval značné finanční prostředky, které by si opatřoval tvrdě vymáhaným výběrem z jednotlivých států, čímž by narušil právo na soukromé vlastnictví.

Mons. Crepaldi si rovněž všiml otázky výchovy, která by v plánech unijního centralismu se měla přetvořit v jakousi pedagogiku širokých mas obyvatelstva: „To je forma zploštění a sjednocení lidského myšlení – vnutit jim evropanství jako ideologii,“ řekl.

„Kultura Evropské unie je zásadně ateistická a protikřesťanská, skrytá za fasádou náboženské svobody,“ dodal. Podle biskupa se budoucnost musí vytvářet na pravdě křesťanského náboženství. Není možné odvolávat se na křesťanství jako na něco z minulosti, evropský politický život potřebuje mnohem víc. Katolická církev musí proto ukazovat pravdu křesťanského náboženství, která je současně důvodem jeho požadavků vůči sféře občanské společnosti. Biskup Crepaldi ale konstatoval, že dnes to představuje problém, protože Církev „ještě nedávno tvrdila, že sekularismus je ideálním místem setkávání, dialogu a míru“. Jenže v tomto obrazu světa se křesťanství stává pouze jedním z mnoha etických systémů a Církev pouze jednou z mnoha institucí. To je ovšem zcela mylné chápání zásady náboženské svobody, které v praxi popírá výjimečnost Církve. Podle biskupa je nutno oživit reflexi papeže Benedikta XVI., který řekl, že zásada náboženské svobody nestačí k tomu, abychom zdůvodnili poslání Církve.

Hierarcha konečně obrátil pozornost na nadměrné zdůrazňování, že EU má své počátky u tzv. otců zakladatelů, kteří byli praktikujícími katolíky. „To zatemňuje fakt, že u počátků EU stál rovněž tzv. Manifest z Ventotene se zcela odlišným ideologickým vyzněním,“ řekl.

Zdroj: Článek „Włoski biskup jasno o Unii: Jest bezbożna i antychrześcijańska; Kościół musi mówić prawdę“, in www.pch24.pl 15. 5. 2024