Španělský biskup zamyká ústa kontrarevolučnímu knězi


P. Francisco Jose Delgado je tváří kontrarevolučního projektu „la Sacristia de la Vendee” – těšícího se na sociálních sítích obrovským zájmem, má tisíce odběratelů. Tento kněz diecéze Toledo jednoznačně brání katolickou ortodoxii a demaskuje zlo, které přináší civilizační revoluce. I když zástupy věřících španělského jazykového prostoru projevují obrovskou vděčnost za odvážnou službu tohoto duchovního, jeho představení mají jiný názor. Navzdory faktu, že mnoho nepřátel víry mluví dnes zcela svobodně v chrámech od ambon, pravověrný kněz musí na základě rozhodnutí místního ordináře ukončit svoji činnost.

„Kněžský kontrarevoluční podcast“ – tak byl nazván kanál La Sacrisitia de La Vendee w servisu Youtube. V době vydání biskupského zákazu měl 77 tisíc příjemců.1 Na jeho stránkách každý čtvrtek ve 21 hodin P. Delgado spolu s jinými duchovními stejného smýšlení komentoval politickou, kulturní – a samozřejmě i církevní realitu.

Pohostinsky tam vystupoval i sesazený biskup americké diecéze Tyler mons. Joseph Strickland. Autoři programů odhalovali revoluční tendence v Církvi i ve světě a poukazovali na hereze těch, kdo pohrdají magisteriem Církve. Pravověrný postoj tohoto kněze a vzrůst jeho popularity se stal také solí v očích liberálních kruhů uvnitř Církve. Především jim vadila kritika bludů pontifikátu papeže Františka. Do biskupské kurie bylo zasláno několik kanonických žalob a biskup začal uplatňovat sankce…

Jejich podobu kněží zakusili už v únoru tohoto roku poté, co P. Gabriel Calvo Zarraute vyzýval k modlitbě o rychlou smrt papeže Františka, aby Sv. Otec nehromadil na svá bedra stále větší počet křivd páchaných na Církvi herezemi svého pontifikátu a tím se stále víc vzdaloval od možnosti věčné spásy.2 Biskup P. Delgadovi poté přikázal ukončit všechnu svoji aktivitu na sociálních sítích. „Na základě bezprostředního příkazu svého biskupa musím přerušit veškerou publikační činnost na mých kanálech a skoncovat s přítomností na sociálních sítích. Nedělám to z vlastní vůle,“ oznámil kněz na platformě X v úterý 7. května. „Oficiálním důvodem zákazu činnosti má být údajná urážka služby a osoby Sv. Otce.“

„Nezbylo mi nic jiného, než se bránit před pomluvami, jejichž detaily – jak doufám – budu moci někdy zveřejnit. Samozřejmě ale navzdory pronásledování stále dodržuji svou zásadu být věrný Kristově Církvi a jejímu viditelnému vůdci, jímž je papež František. Veškeré utrpení spojené s touto situací obětuji za obrácení těch, kteří ničí Církev z vnějšku i zevnitř. Viva Cristo Rey!”. Tak komentoval situaci španělský kněz.

Jak upozorňuje portál religiondigital.org, spokojený s rozhodnutím biskupa, většina kněží účastnících se diskuse na kanálu P. Delgada získala seminární formaci právě v Toledu, jednom z posledních center vzdělávání alumnů v zemi.

Zdroj: Ćlánek „Hiszpania: biskup zamyka usta kontrrewolucyjnemu księdzu. To koniec dla popularnego obrońcy doktryny?“ in www.pch24.pl 8. 5. 2024


Pozn. překladatele:


  1. Koncem roku 2023 měl projekt „la Sacristia de la Vendee” 500 tis. odběratelů (viz zde) ↩︎

  2. Zde nehodnotíme vhodnost výzvy P. Zarrauteho a obsahu jeho sporné modlitby, zpráva se primárně zabývá kauzou P. Delgada. ↩︎