Výběr aktualit z křesťanského světa


Kardinál Sarah oceňuje postoj afrických biskupů

Emeritní prefekt vatikánské kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Robert Sarah se vyjádřil, že afričtí biskupové svým téměř jednomyslným odmítnutím nedávného dokumentu Fiducia Supplicans, jenž umožňuje žehnat jednopohlavním párům, promluvili jako praví zástupci celé Katolické církve „ve jménu pravdy Evangelia, lidské důstojnosti a spásy lidstva skrze Ježíše Krista“.

Zdroj: www.kath.net 17. 4. 2024

Atentát muslimského fanatika na pravoslavného biskupa

V australském Sydney byl zraněn při útoku nožem biskup pravoslavné assyrské církve Mar Mari Emmanuel, když v kostele vedl hodinu biblického katechismu pro dospělé. Útočník ho napadl nožem s výkřikem „Allahu akbar!“. Poté dodal, že biskup Mari prý „urazil islám“. Další tři mužové, kteří přiskočili biskupovi na pomoc, to odnesli rovněž lehkým zraněním. Biskup Mari byl odvezen do nemocnice a podle lékařských sdělení je mimo ohrožení života. Do povědomí široké veřejnosti vstoupil v nedávné době covidového šílenství, kdy ostrými slovy napadal omezující opatření vlády.

Zdroj: www.katholisches.info 15. 4. 2024

Polsko legalizuje potraty, episkopát protestuje

Sejm (parlament) rozhodl 12. dubna drtivou většinou hlasů nejen zástupců liberálně-socialistické koalice, ale též zástupců opoziční bývalé vládní údajně konzervativní strany „Právo a spravedlnost“, o liberalizaci potratů. Pouze opoziční blok Konfederace jednotně hlasoval proti. Nově přijatý zákon má být ještě předtím, než vstoupí v platnost, rozpracován v odborných komisích. Katolická biskupská konference vyjádřila svůj kategorický protest a prohlásila nově přijaté rozhodnutí za hanebné. Nový zákon stanoví paušální beztrestnost potratů do 12. týdne těhotenství a povinnost zdravotnických zařízení vyhovět žadatelkám o provedení zákroku. Každá gynekologická klinika musí zaměstnávat minimálně jednoho lékaře, který nemá morální problém potrat vykonat. Toto je v totálním rozporu s tzv. potratovým kompromisem, platným v Polsku od r. 1993, jenž umožňuje potraty pouze z důvodů ohrožení života matky, incestu, znásilnění a deformace plodu. Ten poslední důvod zrušil r. 2021 Ústavní soud jako protiústavní. Odpovědí na tuto legalizaci vražd nenarozených byl mohutný Pochod na obranu nenarozeného života ve Varšavě 14. dubna, jehož se účastnilo 50 tisíc lidí, další pochody se uskutečnily v Krakově a v dalších velkých městech. Desetitisíce osob se též podepsaly pod požadavek polskému episkopátu, aby všichni poslanci, kteří hlasovali pro tento zákon, pokud jsou katolíci, byli exkomunikováni.

Zdroj: www.pch24.pl 15. 4. 2024

Transgenderové šílenství v Německu

Vládní koalice sociálních demokratů (SPD), liberálů (FDP) a Zelených prosadila v parlamentu nový zákon umožňující každému občanu od 14 let věku změnit si pohlaví bez jakýchkoliv formalit, stačí jen tři měsíce dopředu nahlásit své rozhodnutí příslušným úřadům. Nezletilí od 14 do 18 let tak mohou učinit bez vědomí a souhlasu rodičů. A aby toho nebylo málo, tak vládní koalice se chystá předložit v parlamentu další ohavný zákon, jenž prodlužuje beztrestnost potratů z dosavadních 12 týdnů těhotenství na 22 týdnů s tím, že odpadají všechny formality, které stanoví, že žena musí být poučena o rizicích zákroku atd. Protesty křesťanských organizací vláda samozřejmě ignoruje.

Zdroj: www.pch24.pl 17. 4. 2024

Proč vadí biskup Huonder?

Nedávno zemřel a byl pohřben emeritní biskup švýcarské diecéze Chur Vitus Huonder. Svá léta odpočinku trávil v místech působení tradičního Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX) ve Wangu a v Écone. FSSPX hlásá pravou nauku a slouží výhradně a pouze tradiční ritus. Biskup Huonder se postupně stával jeho sympatikem. To byl ovšem důvod, proč švýcarští biskupové se téměř všichni odmítli pohřbu svého spolubratra Huondera, jenž proběhl v Écone, zúčastnit s výjimkou emeritního světícího biskupa Mariana Elegantiho, známého svými konzervativními postoji. Biskup v Churu mons. Joseph Bonnemain, nástupce v úřadu biskupa Huondera, se nakonec na pohřbu rovněž objevil, ale pouze v civilním oděvu.

Zdroj: www.pch24.pl 12. 4. 2024, www.kath.net 17. 4. 2024

Nátlak USA na Guatemalu

Vláda prezidenta Joe Bidena vzkázala vládě Guatemaly, která pod tlakem křesťanských organizací a duchovenstva vydala směrnici, že neexistuje žádné „právo na potrat“ a přistoupila k tzv. Ženevské konvenci sdružující země odmítající tyto vraždy, že pokud toto rozhodnutí neodvolá, dojde mezi Guatemalou a USA ke „zhoršení vztahů“. To se může promítnout do ekonomiky, neboť Guatemala je ve značné míře na pomoci USA závislá.

Zdroj: www.pch24.pl 12. 4. 2024

Kardinál Burke: Opatření Vatikánu proti tradičnímu ritu mají opačný účinek

Známý americký kuriální kardinál Raymund Leo Burke, obhájce katolické Tradice, se vyjádřil, že dokument papeže Františka Traditionis Custodes z r. 2021, který měl omezit zájem katolíků o tradiční ritus, měl zcela opačný efekt. Dle zjištění kardinála Burkea naopak od vydání tohoto dokumentu zájem o tento autentický ritus mše sv. rapidně narůstá především v řadách mladé generace.

Zdroj: www.pch24.pl 12. 4. 2024

Rychlý pokles religiozity v Itálii

Podle statistických dat chodilo v r. 2023 v Itálii pravidelně každou neděli na mši sv. pouze 10 procent obyvatelstva, zatímco r. 2019 to bylo ještě 23 proc. Itálie ve 21. stol. zažívá rapidní pokles religiozity, nedávná proticovidová opatření tento proces ještě urychlila.

Zdroj: www.christianitas.sk 17. 4. 2024

Výstava o zločinech komunismu

A na závěr jedna zpráva od nás. V Olomouci za účasti pražského arcibiskupa mons. Jana Graubnera a dalších církevních hodnostářů byla na slavnostní vernisáži v kostele sv. Michala otevřena výstava pod titulem „Nezapomeňme zločiny komunismu!“ Je to aktuální téma, na něž se zapomíná. Nejvíce obětí tady přinesla právě Katolická církev, příklady svatých mučedníků pro víru z řad kněží i laiků stále mají dnešnímu člověku co říci, zejména katolíkům, aby je povzbudily k neohroženému vyznání víry.

Zdroj: www.cirkev.cz 17. 4. 2024

(Zprávy shromáždil a zpracoval PhDr. Radomír Malý)