Victimæ paschali laudes


Victimæ paschali laudes (Chválu velikonoční oběti) je sekvence předepsaná římskokatolickou církví při mši pro dny velikonočního oktávu (osm dní po svátku Zmrtvýchvstání Páně). Zpravidla bývá připisována Wipovi Burgundskému, kaplanovi císaře Konráda II. Sálského, pochází z 11. století.

Latinský text

Víctimæ pascháli laudes
ímmolent Christiáni.

Agnus redémit oves:
Christus ínnocens Patri
reconciliávit peccatóres.

Mors et vita duéllo
conflixére mirándo:
dux vitæ mórtuus,
regnat vivus.

Dic nobis María,
quid vidísti in via?

Sepúlcrum Christi vivéntis,
et glóriam vidi resurgéntis.

Angelícos testes,
sudárium et vestes.

Surréxit Christus, spes mea:
præcédet vos in Galilæam.

Scimus Christum surrexísse
a mórtuis vere:
tu nobis, victor Rex, miserére.
Amen. Allelúja.

Český text

Oběti Velikonoc
chvály křesťané nechať vzdají.

Beránek spasil ovce;
Kristus nevinný
s Otcem hříšné lidstvo opět v míru spojil.

Smrt a život soubojem
utkaly se podivným;
kníže žití zemřev,
vládne živý.

Řekni nám, Marie,
cos viděla na cestě?

V skále hrob Krista živého
a slávu zřela jsem vzkříšeného.

Anděly svědčící,
roušku, šaty ležící.

Vstal Kristus, moje naděje,
pedejde Vás do Galileje.

Věříme o kristu Pánu,
že vstal zmrtvých vpravdě.
Dej, vítězný Králi, smilování.
Amen. Aleluja.

(český překlad Schallerův misál)