Biskup Athanasius Schneider: Je mi papeže líto


Biskup z Kazachstánu mons. Athanasius Schneider, známý svými pravověrnými postoji, vyzývá v rozhovoru pro lifesitenews.com k modlitbě za papeže Františka. Říká, že je ho nutno velmi litovat, neboť podkopává katolickou nauku a bude se muset za to zodpovídat na Božím soudu. Hierarcha mluvil v této souvislosti o doktrinální deklaraci Fiducia supplicans, jež zavádí žehnání jednopohlavním svazkům.

„Tento dokument je jako takový nepřijatelný pro každého, kdo používá zdravý rozum a soudnost,“ prohlásil bp Athanasius Schneider. Podle tohoto hierarchy Fiducia supplicans evidentně nabádá k „žehnání hříchu“ a činí to „rafinovaným, sofistickým způsobem“.

Podle biskupa Schneidera lze mluvit o „mentální akrobacii“. Vatikán nehovoří o svazcích, ale o párech, jakoby to znamenalo rozdíl; přece ale názvem páry se všeobecně označují právě sexuální vztahy dvou osob. „Tvrdit, že se bude žehnat pouze párům, ale ne svazkům, je podvodem a urážkou rozumu,“ řekl biskup.

Hierarcha připomíná, že katolíci musí na to papeže upozornit. „Pří vší úctě, Svatý Otče, to, co děláš, není ve shodě s pravdou. Škodíš především své vlastní duši a uvádíš do nebezpečí celý svět,“ prohlásil.

Bp Schneider zdůraznil, že Fiducia supplicans schválená papežem je zneužitím Petrova úřadu. „Musíme to odmítnout, protestovat proti tomu, samozřejmě s úctou, bez polemiky, prosit papeže, aby to odvolal,“ řekl.

Hierarcha podal příklad papeže Honoria I. ze 7. stol., který šířil bludy týkající se Kristovy přirozenosti. Psal to v dopisech cařihradskému patriarchovi, což lze pokládat za jeho oficiální nauku. Honorius byl odsouzen třemi církevními koncily.

Biskup přiznal, že velice lituje papeže Františka a zdůraznil, že ho miluje. „Musí to ale být nadpřirozená láska, protože papež se nachází v těžké situaci. Zneužívá svoji moc a podkopává katolickou víru,“ řekl a dodal, že má „mnoho soucitu” pro Františka jako pro „bratra, jenž se bude muset za své skutky zodpovídat před Božím soudem“.

Mons. Schneider vyzval také k modlitbě za papeže, aby posiloval svoji Církev ve víře a jasně učil pravdám katolické víry, jak mu to přikázal skrze Petra sám Ježíš Kristus.

Zdroj: Článek „Bp Athanasius Schneider: Bardzo mi żal papieża. Znalazł się w naprawdę smutnej sytuacji" in www.pch24.pl 19. 3. 2024

(překlad PhDr. Radomír Malý)