Papež František mlčí k potratové genocidě


Bergogliovo mlčení k potratové genocidě během jeho pontifikátu je skandální. On sám několikrát dal najevo, že tyto zločiny nejsou v agendě jeho pontifikátu, on je nebere vážně ani jako drama naší doby. Koketuje s legalizací a normalizací homosexuality v Církvi tak velice, že genocida nenarozených dětí ho nechává zcela lhostejným.

Plánovaná masová vražda nenarozených

Již vícekrát jsme ukázali, že globalistická finanční plutokracie od přelomu 60. a 70. let minulého století začala prosazovat Nový světový řád (Novus Ordo Saeculorum). Ten dosavadní, jenž byl uskutečněn v novověku vývojem a institucionalizací národních států, má být nahrazen planetárním vedením, které zkoncipuje celosvětový systém finanční kontroly v soukromých rukou k ovládnutí politického systému a hospodářství každé země.1 Bohatství planety se tak postupně koncentruje v rukou mezinárodní plutokratické ultramenšiny upřednostňováním lupičských spekulativních finančních aktivit před reálnou ekonomikou. Tento projekt by se nikdy nemohl prosadit přirozenou cestou, proto musí být „vnucen“ shora. Tomu má posloužit plán kontroly světové populace. Jeho nedílnou součástí jsou celosvětová kontrola porodnosti, bránění početí, homosexualizace společnosti a prenatální genocida (potraty). Pomocí těchto praktik mohou globalistické elity snadněji „v klidu“ vyloupit bohatství naší planety a zplundrovat ji.2

S touto antikoncepční a antinatalistickou „nutností“ se již elity vůbec netají, naopak ji explicitně sdělují a prosazují v různých dokumentech, např. v Population Growth and the American Future (1972)3, The Second American Revolution (1973)4, Memorandum 200/74 Implications of World Population Growth for the Security of the United States and its Overseas Interests (1974), Declaration on Population and Development der International Conference on Population and Development (Kairo, 1994)5 a v řadě dalších. Tam se také setkáváme s právním zmetkem nazvaným „právo na potrat“, jež má být legalizováno na celém světě, ačkoliv něco takového nemá absolutně žádnou právní tradici a nebylo nikdy zakotveno v žádné mezinárodní smlouvě.

Skutečným „vynálezcem“ tzv. „práva na potrat“ je John Davison Rockefeller III., člen proslulé a známé americké plutokratické dynastie. Ten před pár desetiletími to definoval jako „právo ženy rozhodnout o své vlastní plodnosti“.6 Jinými slovy tedy: „Právo na potrat“ je vynálezem lupičské a vražedné globalistické plutokracie, aby trest smrti pro nenarozené děti mohl být prosazen v celém světě, mimo jiné též „k ochraně bezpečnosti USA a jejich zámořských zájmů“. Uzákonění toho nejhanebnějšího ze všech trestů smrti oligarchickým neoliberalismem a sociálně demokratickým progresivismem přispívá ke stále větší neblahé slávě Rockefellera a jeho globalistických kompliců.

Temná a ďábelská nelidská moc zřídila lupičský a všechno bohatství země u sebe soustřeďující globální systém a globální řád, který je založen a udržován mořem krve. Jen za posledních 60 let byla povražděna více než 1 miliarda nenarozených dětí. Podle statistik OSN a také největších potratových koncernů jako International Planned Parenthood Federation (IPPF), Alan Guttmacher Institute, Population Council aj. tato strašlivá genocida od počátku 21. stol. stále vzrůstá. R. 1995 to bylo celosvětově 26 milionů potratů, r. 1999 46 mil.7, r. 2014 už 56 mil.8 a r. 2021 73 mil.9 Po pravdě řečeno je to satanská genocida.

Spoluvina papežského mlčení vůči genocidě nenarozených

Jaký postoj zaujal a jaká opatření učinil Don Jorge Mario Bergoglio tváří v tvář těmto bestiálním vraždám během 11 let svého pontifikátu? Postoj téměř absolutní pasivity a nečinnosti, když odhlédneme od sporadických výroků proti potratům, které pronesl v různých interview, na tiskových konferencích v letadle, na audiencích, v soukromých dopisech apod. Oficielně však ve formulacích vatikánské státní politiky a stanoviska Sv. stolce se neobjevilo vůbec nic: žádná světová setkání pořádaná Vatikánem na ochranu nenarozeného života, žádné kongresy, žádné papežské dokumenty. Nic, vůbec nic. Papež František se nevyjádřil jediným slovíčkem ani tehdy, když v jeho vlasti v Argentině se podařilo r. 2018 obráncům nenarozeného života zabránit v parlamentu odhlasování legalizace potratů, ani tehdy, když přesto na konci r. 2020 byl trest smrti pro nenarozené nakonec odsouhlasen. Žádné slovo podpory a povzbuzení v prvním případě, žádné slovo odsouzení a odmítnutí v případě druhém.

Ještě hůř: Tato spoluvina mlčení byla během celého bergogliánského pontifikátu doprovázena nejen přátelským a vřelým přijetím horlivých přívrženců potratů jako jsou a byli Emma Boninová, Hillary Clintonová, Melinda Gatesová, Španěl Pedro Sánchez, Argentinec Alberto Fernández, Bolívijec Evo Morales, Nancy Pelosi, Joe Biden, Bill Clinton, Alexander Soros aj. – ale také nominacemi zastánců legitimity potratů přímo do vatikánských grémií, dokonce do samotné Papežské akademie pro život, jak se stalo v případě italsko-americké ekonomky Mariany Mazzucatové, anglikánského pastora Nigela Biggara, amerického lékaře Roberta Dell’Oro a lékařky Sheily Dinotshe Tlou z Botswany.

Nejzřetelnějším a nejnespornějším důkazem, že pro současného římského biskupa potrat nepředstavuje žádné závažné téma, které navíc ani nevnímá, je předmluva, již napsal ke knize svého přítele, anglického publicisty Austena Ivereigha, který v ní shromáždil všechny Bergogliovy duchovní meditace a nauky od časů jeho působení jakožto jezuitského patera až po dobu jeho činnosti ve vysokých církevních funkcích a nakonec na papežském stolci. V textu předmluvy tvrdí Don Jorge Mario, že „všechny tyto krize, které nás ve světě ohrožují, od ekologické krize až k válkám a nespravedlnostem vůči chudým a slabým, mají své kořeny v odpírání naslouchat Bohu a bližnímu“ a že on se snaží „zastavit obě velké krize naší doby: ztrátu našeho společného domu a masovou migraci a vyhánění lidí“.

Je to tedy úplně jasné: Pro argentinského pontifika potrat není žádný problém, to ho nezajímá, tomu ani nevěnuje pozornost. Tento nedůstojný a odsouzeníhodný postoj má souvislost s jeho přátelstvím se Sorosovým globalistickým klanem, pro něhož je legalizace trestu smrti pro nenarozené a s tím spojená genocida conditio sine qua non globalistického projektu.

Taková je mutace současného biskupa Říma, jenž byl zvolen za náměstka Kristova, ale vystupuje spíše jako náměstek Jidáše Iškariotského. Modlíme se za něho a prosíme Boha, aby se nad ním smiloval.

Zdroj: Ćlánek „Der Abtreibungsgenozid und das mitschuldige Schweigen von Papst Franziskus“ in www.katholisches.info 23. 2. 2024


Pozn red.: José Arturo Quarracino je emeritním profesorem filozofie na Universidad del Salvador v Buenos Aires. Je synovcem kardinála Antonia Quarracina, který jako arcibiskup Buenos Aires a primas Argentiny umožnil vzestup jezuitského kněze Jorge Maria Bergoglia.


Odkazy.:


  1. Carroll Quigley: Tragedy and Hope. A History of the World in Our Time, Macmillan Publishers, New York 1966, S. 324. ↩︎

  2. John Davison Rockefeller III.: Declaration on Population Signed by World Leaders (1966). ↩︎

  3. Rockefeller Commission Report, Population Growth and the American Future, Capitulo 11, “Abortion”, in: Rockefeller Commission on Population and the American Future – Intro and Chapter 1 (population-security.org). ↩︎

  4. John Davison Rockefeller III.: The Second American Revolution: Some Personal Observations, Harper Collins, 1973. ↩︎

  5. UN-Weltbevölkerungskonferenz in Kairo (1994): Aktionsprogramm (Programm of Action), UNFPA.org ↩︎

  6. John Davison Rockefeller III.: The Second American Revolution: Some Personal Observations, Harper Collins, 1973, S. 56. ↩︎

  7. Alan Guttmacher Institute: Aborto inducido a nivel mundial, Nueva York (2001). ↩︎

  8. Alan Guttmacher Institute: Aborto inducido a nivel mundial, Nueva York (2018). ↩︎

  9. Alan Guttmacher Institute: Embarazo no planeado y aborto a nivel mundial, Nueva York (2022). ↩︎

(překlad PhDr. Radomír Malý)