Tradiční liturgie přitahuje mladé lidi


Západní média upozorňují, že příslušníci tzv. „generace Z“, tj. narození zhruba na přelomu minulého a současného století, pokud je vůbec zaujme Církev, tak nejčastěji právě ta tradiční, věrná katolickým dogmatům a sloužící tzv. tridentskou mši. Týká se to zemí, kde kdysi živá víra kapitulovala před vlnami laicizace.

„Generace Z” našla katolické náboženství – napsaly např. britský Evening Standard nebo Daily Mail. Právě latinská mše „je klíčem k cestě mladých do kostelních lavic“ – píše první z uvedených médií. „Typickými příklady jsou úspěch kostela sv. Bedy v Claphamu, kde je denně sloužena latinská mše a průměrný věk věřících činí 22 let, a životní příběh obrácení Shia LaBeoufa [herce a hudebníka] – který mimochodem nepatří ke generaci Z. Z toho lze vyvodit následující závěr: mladí lidé nacházejí smysl svého života v tradičním křídle katolické víry,“ tak hodnotí situaci The Catholic Herald. Jeho publicista Thomas Edwards uvádí, že už sám fakt, že mainstreamová média se tím vůbec zabývají, je významný.

„Tyto články přesně ukazují, že mezi mladými lidmi existuje touha větší úcty ke katolické víře a k jejímu ortodoxního vyjádření…“ – napsal Edwards. Zároveň uvádí, že mnoho příslušníků mladé generace pociťuje jako minus nedostatek toho, co by mělo být jejich právem od narození – výchovy v pravdivé víře. „Slovo ‚hiraeth‘ ve waleském jazyce znamená touhu po kultuře a identitě s minulostí. Zdá se, že mnoho katolíků má dnes právě pocit ‚hiraeth‘ a ne ‚indietrismo‘, což je italské slovo používané často papežem Františkem a znamenající ‚zaostalost‘. Ti mladí se zajímají o minulou dobu, kdy jejich náboženství bylo bráno vážně a s úctou…“ – čteme v textu The Catholic Herald.

„Záliba mladých lidí v tradici je v dnešní církvi viditelná. 7 řeholních domů tradičních oratoriánů v Anglii a ve Walesu, celebrujících pouze tridentskou liturgii a hlásajících pouze pravověrnou nauku, má víc kleriků připravujicích se na kněžství než kterákoliv diecéze ve Velké Británii. Nedávno tradiční oratorium v Oxfordu zaznamenalo nárůst křtů dospělých osob…“ – dodává Edwards.

A když pohlédneme za oceán, tak loňská zpráva Katolické univerzity ve Washingtonu poukazuje na fakt, že mezi nedávno vysvěcenými kněžími převažuje konzervativní trend. Ti duchovní z řad nejmladší generace, kteří se prohlašují za „pokrokové“, jsou spíše okrajovou skupinou.

Mladí, kteří se účastní na latinské mši, berou svoji víru velice vážně – poznamenává Edwards. Data Pew Research ukazují, že zatímco z matrikově registrovaných amerických katolíků mezi 18 a 29 lety sotva čtvrtina chodí pravidelně v neděli na liturgii, u tradičních komunit je to 98 procent.

„Bohužel ale hluchá reakce katolické hierarchie na tyto trendy, jak ji prokázal nedávný dokument Traditionis Custodes omezující celebraci tridentské mše, neodpovídá církvi, která chce a má naslouchat mladým lidem,“ – zdůrazňuje publicista The Catholic Herald.

Článek „Kościół na Zachodzie: tradycyjna liturgia przyciąga młodych.“ in www.pch24.pl 18. 2. 2024

(překlad PhDr. Radomír Malý, zkráceno)