Pomozte chránit nenarozené životy v Brně!


V postní době, stejně jako v minulých letech, budou opět probíhat modlitby před některými potratovými klinikami v rámci celosvětového hnutí pod názvem „40 dní za život“. Jednotlivci nebo skupiny se budou 12 hodin denně modlit na úmysly změny smýšlení žen jdoucích na potrat a personálu, jenž děti v matčině lůně zabíjí. Do akce se zapojilo ve světě již více než 1 milion dobrovolníků. Účastníci se budou střídat, neboť držet před klinikou modlitební stráž celých 12 hodin je pro naprostou většinu osob neúnosné.

Pro město Brno bylo vybráno zdravotnické zařízení Gynmeda na ulici Lidická 63a. Modlitební stráž se před ním bude konat od 14.2. do 24.3.2024 od 7 do 19 hod, pokud možno s minimálním počtem 2 osob na jednu hodinu. S modlitbou bude spojen i půst. Kdo má možnost a chuť se zapojit, byť i jen na jeden konkrétní den na jednu hodinu, může se přihlásit jedním z následujících způsobů:

  • na web stránkách iniciativy,
  • telefonicky na číslech buď 736 170 275, nebo 731 435 638,
  • emailem na adrese .

Kdo se nemůže zapojit ani na jeden den alespoň na hodinu modliteb před Gynmedou, ať se na tento úmysl modlí a postí doma. Děkujeme všem, kteří přijali tuto výzvu.

Vaše redakce