Modlitba biskupa A. Schneidera za svaté papeže


Pochválen buď Ježíš Kristus!

Drazí věrní katolíci, zvláště ti, kteří trpí nebývalou krizí naší svaté Matky Církve v naší době! Drazí katoličtí otcové a matky rodin! Drahá katolická mládeži! Drahé nevinné katolické děti! A zvláště drahé kontemplativní řeholní sestry, duchovní perly církve! Drazí katoličtí seminaristé! Drazí katoličtí kněží, kteří „jste láskou Nejsvětějšího Srdce Ježíšova“!

Zmatek v Církvi dosáhl takového stupně, že se musíme modlit k Pánu slovy Ester: „Nemáme jiného pomocníka než tebe“ (Ester 4,31). Utíkejme se proto k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie každodenní modlitbou a vyprošujme si svaté papeže. Volejme spolu se žalmistou: „Povstaň, Pane, proč spíš? Povstaň, Pane, pomoz nám a přines nám spásu!“. (Žalm 43,23).


18. ledna 2024, někdejší svátek Stolce sv. Petra v Římě

+ Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze svaté Marie v Astaně

Modlitba za svaté papeže

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! Pane Ježíši Kriste, ty jsi dobrý pastýř! Svou všemohoucí rukou provázíš svou putující Církev bouřemi každého věku.

Ozdob Svatý stolec svatými papeži, kteří se nebojí mocných tohoto světa ani nedělají kompromisy s duchem doby, ale zachovávají, posilují a brání katolickou víru až k prolití krve a následují, chrání a předávají dál úctyhodnou liturgii římské církve.

Pane, obrať se k nám skrze svaté papeže, kteří zapáleni horlivostí apoštolů hlásají celému světu: „V nikom jiném není spásy než v Ježíši Kristu. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.“ (srov. Sk 4,10-12).

Ať Svatý stolec, který je domovem všech šiřitelů katolické a apoštolské víry, skrze éru svatých papežů vždy září jako stolice pravdy pro celý svět. Vyslyš nás, Pane, a na přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky Církve, nám dej svaté papeže, dej nám mnoho svatých papežů! Buď nám milostiv a vyslyš nás! Amen.

Zdroj: Prayer Imploring for Holy Popes

(Přeloženo ze zahraničních zdrojů.)