Církev má jít novou cestou! Cestou hříchu a tolerance zla.

Zdrcující diagnóza prof. Marka Kornata


To, co se nazývá synodou o synodalitě, je ve skutečnosti lupičským shromážděním! V dějinách Církve se nikdy nekonal takový sněm, na němž by hlasovali jako rovný s rovným s hierarchy lidé nemající ani kněžské svěcení, nemluvě vůbec o biskupských. Tohoto lupičského shromáždění se účastni i ženy, což dosud nikdy nebylo myslitelné – říká prof. Marek Kornat (historik, sovětolog, spoluautor pořadu „Od francouzské revoluce k revoluci v Církvi” na kanálu PCh24 TV).

Prof. Marek Kornat shrnul v rozhovoru s Tomaszem D. Kolankem všechno, co se poslední rok odehrálo v Katolické církvi v souvislosti s jednáním tzv. synody o synodalitě svolané papežem Františkem.

Publikujeme 9 citátů z výpovědí krakovského historika:

  1. To, co se nazývá synodou o synodalitě, je ve skutečnosti lupičským shromážděním!

  2. Cílem Františka a jeho lidí je dovést celou Církev k revoluci a vnutit jí protestantské, přímo heretické řešení problémů.

  3. Celá Církev má prostě jít novou cestou, cestou hříchu a tolerance zla, dokonce jeho podpory a vynášení jako ctnosti.

  4. Řeči o demokracii v Církvi jsou známým taktickým manévrem papeže Františka a jeho garnitury. V principu se jedná o skrytou a tajnou činnost, o tajná vzájemná propojení, o jakýsi druh, nezdráhám se to říct, nelegálních aktivit, které jsou v rozporu se zdravým pořádkem v Církvi.

  5. Jako Lenin neskrýval, že je nutno zničit carské zřízení a tehdejší Rusko, a na jeho troskách vybudovat komunistický stát, tak ani ti, kteří se zmocnili vlády v současné Církvi, vůbec neříkají, že chtějí uchovat Tradici a dosavadní morální normy, naopak přímo konstatují: Tradici nutno zakopat, morální normy odmítnout a hledat štěstí v revoluci.

  6. Nauka včetně kněžské formace podlehla drastickým změnám, v některých zemích přímo devastaci.

  7. Odkud se vzal mons. Fernandez, jenž se octl v čele Dikasteria pro nauku víry, které se má věnovat interpretaci doktríny? Jeho výpovědi přece jasně ukazují, že to není katolík.

  8. Fernandez je člověk kovaný v dialektice. Jeho výpovědi jednoznačně dokazují, že katolíkem ve svém srdci není. Krátce řečeno: on si poradí s každou situací, odpoví vyhýbavě nebo zmateně na každou otázku. Připomenu jenom, že za pontifikátu Benedikta XVI. měl problémy získat kanonickou misi pro pedagogickou práci na katolickém učilišti, což o o něčem svědčí.

  9. Kdybych mohl něco čekat od hierarchů kladoucích odpor revoluci, tak bych si přál, aby se shromáždili na jednom místě a vydali deklaraci v duchu Non possumus, tzn. dále už nemůžeme ustupovat a nepřijímáme revoluci ani tehdy, kdyby sám papež tvrdil, že ji chce Duch Svatý, nebo dokonce že taková revoluce je přímo dílem Ducha Svatého.

Zdroj: Článek „Kościół ma iść nową drogą… Drogą występku i tolerancji dla zła”. Porażająca diagnoza prof. Marka Kornata, in www.pch24.pl 27. 12. 2023

překlad PhDr. Radomír Malý