Ke zprávám ze světových dnů mládeže v Lisabonu vysílaných televizí Noe


Pozn. redakce: O tom, jak vypadala úcta k eucharistickému Krista na Světových dnech mládeže, jsme již psali. Jenže – jak zachytila ing. Klára Liptáková na televizi Noe – tato atmosféra byla přítomná a mohutně podporovaná hned na počátku celé akce, a to i mezi českými účastníky:

Reportáž RV Noe dne 28. 7. 2023, čas 3:05 minut – biskup Holub k mladému účastníkovi z Karlových Varů: „Tohle to je správný tričko! To jsou moji! To jsou skvělí lidi z Karlových Varů. Dostávají jedničku.“ (Na triku je becherovka, vlajka ČR a karikatura papeže jako nějakého podivného rappera.)

Tatáž reportáž, čas 12:48 minut – jeden z koordinátorů Padro Viana: „… jsme tu, abychom se naladili na ducha Světového dne mládeže“… – Kdo je tento duch? Je to Duch Svatý? Proč Ho důstojný pán Viana nejmenoval? Věta by byla kratší a jasnější.

Za 16 minut reportáže byl v prostřizích a upoutávkách 22 x promítnut obraz papeže Františka. Obraz Pána Ježíše oproti tomu v reportáži nebyl a zmínka o Něm jen jedinkrát z úst mons. Pavla Posáda.

V celku nevyplynulo, že by měli být v Lisabonu mladí formováni k zapření sebe samých, následování Krista a nesení svého kříže, které je v této době konzumu a adorace osobní pohody za každou cenu tak potřebné. Místo toho nám oslovení mladí účastníci radostně sdělili, že je zaujala promluva (asi biskupa Holuba), že nás Bůh stvořil k tomu, abychom byli v životě šťastní a happy (z kontextu vyplývalo, že myslí tento život, nikoliv ten po smrti).

V čem se tento proklamovaný cíl liší od cílů mladých, kteří neznají Krista ani Jeho učení?

Bože Otče, Synu, Duchu Svatý chraň duše našich dětí před antikristem a falešnými proroky! Panno Maria, oroduj za nás!