Anglikánský heretik a zednář sloužil „mši“ v Lateránské bazilice


Povolení odsloužit anglikánské obřady v papežské bazilice sv. Jana na Lateráně v Římě vyvolalo skandál mezi věrnými katolíky. Hlavní postavou byl tady jistý Jonathan Baker, už mnoho let člen zednářské lóže, rozvedená osoba žijící v konkubinátu a „biskup“ anglikánské komunity.

18. dubna na základě povolení vatikánských úřadů vstoupilo do proslulé Lateránské baziliky, nazývané matkou a hlavou všech kostelů města Říma i světa, třicet anglikánských heretiků v čele se jmenovaným Bakrem z anglikánské administrativní komunity Fulham. Tito anglikánští pastoři pobývají aktuálně na „tříletých rekolekcích“ v Římě, organizovaných v rámci „ekumenických vztahů“. Jsou ubytováni ve Villa Palazzola, kde je umístěn katolický seminář pro osoby anglického jazyka.

Není jasné, na jakém základě byl udělen souhlas k heretickým obřadům imitujícím mši sv. v katolickém chrámu. Servis LifeSiteNews se obrátil s tímto dotazem na vatikánskou administrativu, ale dosud se nedočkal odpovědi. V každém případě však v rámci priority pokoncilní ekumenické agendy vydala tzv. Papežská rada pro jednotu křesťanů r. 2020 dokument, v němž se sugeruje, že „v případě, kdy diecézní biskup zjistí, že to nezpůsobí pohoršení a zmatek mezi věřícími, může nabídnout jiným křesťanským komunitám, aby využili ke svým bohoslužbám prostory katolického kostela“.

Představeným anglikánů, kteří si vypůjčili ke svým obřadům katolickou baziliku, je vzpomínaný Jonathan Baker, rozvedený a žijící v konkubinátu. Léta otevřeně hovořil o své příslušnosti k zednářské lóži, z níž vystoupil až poté, kdy byl jmenován „biskupem“. Nadále ale chválí tuto organizaci, zodpovědnou za destrukci křesťanské civilizace, jako prý „zcela podporující Církev“.

Skandál komentuje dr. Peter Kwasniewski: „V žádném případě nejsem zarytě antianglikánský… Je ale absolutně nepřípustné, aby papež (nebo někdo konající s jeho souhlasem) povoloval anglikánům ´odsloužit mši´ v Lateránské bazilice, v katedrále římského biskupa, zatímco úctyhodný římský ritus je vyháněn z kostelů a dokonce vytlačen i z bočních oltářů v bazilice sv. Petra. Cožpak tato absurdita nikdy neskončí? – píše.


Zdroj: „Heretyk anglikański i mason odprawił „mszę” w papieskiej bazylice na Lateranie“, in www.pch24.pl 20. 4. 2023

(překlad PhDr. Radomír Malý)