Jsou tradiční katolíci „zlověstným hnutím“?


Britská rozhlasová stanice BBC vysílala rozhovor s kardinálem Arthurem Rochem, prefektem vatikánské kongregace pro liturgii, který je anglické národnosti. Otázky se týkaly hlavně tradiční liturgie a nejnovějších opatření proti ní, počínaje dokumentem papeže Františka Traditionis Custodes. Kardinál Roche z titulu svého úřadu byl hlavním realizátorem těchto omezení.

Z úst známého publicisty Austena Ivereigha, který se diskuse BBC rovněž účastnil, zazněla nehorázná slova, že prý stoupenci tradiční liturgie představují „zlověstné hnutí“. Kardinál Roche se s ním ztotožnil. Prohlásil, že prý „teologie Církve se změnila“. Poté upřesnil, že má na mysli liturgii a její průběh. „Teologie Církve se změnila. Dříve kněz reprezentoval jaksi na dálku všechny lidi. Byli tak nějak řízeni touto osobou, která jako jediná sloužila mši svatou. Dnes ji slouží nejen on, ale také ti, kteří jsou spolu s ním pokřtěni, a toto je obrovská změna.“ Tak se doslova vyjádřil kardinál Roche.

Jenže stačí znát oficiální katolický katechismus z doby ještě před pár desetiletími, abychom prohlédli heterodoxii nynějšího prefekta pro liturgii. Tam se dozvídáme – a je to nauka Církve od prvopočátku – že mši sv. slouží pouze konsekrovaná osoba, tj. biskup nebo kněz. On má skutečnou moc shůry proměňovat chléb a víno v Tělo a Krev Ježíše Krista. Všichni ostatní, dle slov kardinálových „ti, kteří jsou spolu s ním pokřtěni“, se mohou pouze duchovně a zbožně spolupodílet na tomto aktu biskupa nebo kněze, k čemuž vždycky byli a jsou Církví vybízeni, ale „sloužit“ mši sv. spolu s ním nemohou, neboť nemají moc proměňovat. Takhle to závazně dogmaticky definoval též tridentský koncil. Proč kardinál Roche tuto elementární pravdu, kterou moje generace znala ještě z výuky náboženství na základní škole, přinejmenším zamlžuje?

Známý katolický publicista dr. Joseph Shaw na portálu onepeterfive.com poukazuje na totální neshodu tohoto výroku kardinála Rocheho s dosavadní naukou i samotné pokoncilní církve. „Je těžko představitelné, že by ještě v nedávných letech něco takového zaznělo z úst kuriálního kardinála,“ napsal Shaw.

Pravdu o tom, že pouze biskup nebo kněz může sloužit mši sv., tj. proměňovat chléb a víno v Tělo a Krev Spasitele, jsme mnohokrát slyšeli i z úst pokoncilních papežů Pavla VI., Jana Pavla II. a Benedikta XVI. Chce snad kardinál Roche měnit nezměnitelnou a neomylnou dogmatiku? Inu, nebylo by to za současného pontifikátu papeže Františka nic překvapivého. Když v rámci tzv. synodální cesty se může měnit nezměnitelná a závazná morální nauka ve věci homosexuality a hříchu proti 6. přikázání Desatera, proč by se nemohla měnit i věrouka ve věci liturgie? Zejména pak, když se otevřeně popírá transsubstanciace, tj. reálná přítomnost Kristova v Eucharistii po vyslovení konsekračních slov celebranta? Nové výklady pocházející ještě z heretického holandského katechismu 60. let ji nahrazují termíny „transsignifikace“ (změna znamení), „transfinalizace“ (změna cíle) a podobnými nejasnostmi a nesmysly. Když by tyto se staly oficiálními, potom skutečně by nebylo vůbec zapotřebí konsekrovaných osob k liturgii, stačilo by dle protestantského vzoru, aby bohoslužbu řídil jen pověřený laik, neboť by opravdu mohli „proměňovat“ všichni, „proměňování“ se totiž v těchto výkladech stává pouze symbolickým, nikoli reálným aktem.

Z výroků kardinála Rocheho je zřejmé, že k tomuto současné vedení Církve směřuje. To ale už znamená něco úplně jiného, než je Církev Ježíše Krista. Tradiční katolíci jsou ti, kteří nejaktivněji a nejhouževnatěji hájí pravou a správnou nauku, proto jsou pro tyto skryté vnitřní nepřátele „zlověstným hnutím“. Jestliže nás právě oni takto označují, pokládáme si to jedině za čest.


Zdroj: „Szokujące opinie kardynała i publicysty“, in www.pch24.pl 25. 3. 2023

(překlad PhDr. Radomír Malý)