Výběr aktualit z křesťanského světa


Zachovala si víru díky sv. Donu Boskovi

Natascha Kampuschová, dnes 35letá Rakušanka, se stala r. 1998 jako desetileté děvče obětí únosu zločinného pedofila. Zmocnil se jí, když se v rodné Vídni vracela ze školy. Věznil ji a krutě týral ve svém domě. R. 2006 se jí podařilo uprchnout. Byla po tom všem, co prožila, na pokraji svých duševních sil. Pochybovala i o existenci Boha. Dostal se jí ale do ruky životopis sv. Dona Boska, velkého dobrodince a vychovatele mládeže z ulice v 19. stol., zakladatele kongregace salesiánů. Ten ji nadchl, modlila se k tomuto světci a díky jemu, jak sama říká, nalezla opět víru v Boha. Dnes je horlivou praktikující katoličkou.

Zdroj: Ćlánek „Natascha Kampusch: Don Bosco ist fuer mich ein Vorbild“, in www.kath.net 7. 3. 2023

Lži vyplouvají na povrch jako olej na hladinu

Náš web se věnuje především duchovním a církevním tématům, nikoli světským a ryze politickým, nicméně když jde o morálku, nelze se ani tomu vyhnout. Tak např. v záležitosti lockdownu v době covidových opatření ve Velké Británii. Tehdy r. 2020 tehdejší ministr zdravotnictví Matt Hancock si záměrně vymýšlel hrůzostrašné následky covidu, aby přinutil lidi dodržovat lockdown. Zveřejnil to list „The Sunday Telegraph“, který má k dispozici více než 100 tisíc emailů mezi Hancockem a jinými ministry a úředníky na počátku vylhané pandemie covid 19. Zdrojem informací pro uvedený list je novinářka Isabel Oakeshottová, která Hancockowi pomáhala psát ještě nevydané vzpomínky z této doby. Tak např. 13. prosince r. 2020 Hancock napsal jednomu úředníkovi: „Musíme vystrašit lidi novou variantou tak, až jim spadnou kalhoty… jedině to může způsobit změnu chování.“ 10. ledna r. 2021 Hancock a ministr-šéf kanceláře premiéra Simon Case diskutovali o tom, jak dosáhnout většího respektování restrikcí obyvatelstvem. Hancock tehdy podle svědectví Caseho řekl: „Je třeba zveličit údaje, činitel strachu je klíčový.“ Podobných výroků uvádí „The Sunday Telegraph“ mnohem víc. Exministr Hancock je nepopírá, jsou nota bene součástí dochované korespondence. V červnu r. 2021 musel Hancock rezignovat poté, co byl sám přistižen při nerespektování covidových restrikcí, které sám nařídil.

Zdroj: Článek „Brytyjski minister celowo straszyl wirusem“ in www.pch24.pl 6. 3. 202

Sanktgallenská mafie: liberální kardinálové se snaží již dlouhá léta „obnovit“ Církev

Katolická církev za pontifikátu papeže Františka se vážně zabývá zavedením revolučních změn ve věrouce a mravouce, které nemají obdoby v dějinách: ženy jako „kněžky“, možnost rozvedených žijících v neregulérním vztahu a osob praktikujících sexuální styk mimo manželství přijímat svátosti, uznání homosexuálních svazků, souhlas s antikoncepcí aj. To všechno je prezentováno jako jakýsi „přirozený vývoj“. Jenže slovenský katolický publicista Matej Gavlák ve svém článku na portálu www.christianitas.sk 9.3.2023 poukazuje na základě nejnovějších faktů na skutečnost, že toto vše bylo již dlouho dopředu organizováno tzv. „mafií ze St. Gallen“, která fungovala původně už od 60. let jako jakýsi diskusní klub teologů a v 90. letech se čím dál intenzivněji snažila prosadit v Katolické církvi změny ve věrouce a v mravouce. Scházeli se ve švýcarském městě St. Gallenu a sami se nazvali „mafií“.

Jejím „srdcem“ bylo několik hodnostářů: milánský arcibiskup Carlo Maria Martini, který skupinu zakládal, arcibiskup v Londýně (Westminsteru) Cormac Murphy O´Connor, vatikánský diplomat Achille Silvestrini, vatikánský hodnostář z Německa Walter Kasper a arcibiskup belgického Bruselu Gottfried Daneels. Dodejme ještě, že na schůzky této skupiny často jezdil též známý odpadlý německý teolog Hans Kueng a také americký arcibiskup Theodore McCarrick, později usvědčený homosexuální predátor. S výjimkou Kuenga bylo všech šest jmenováno kardinály.

Jaký je jejich duchovní a morální profil? O McCarrickovi se není třeba vyjadřovat, fakta o něm byla mnohokrát publikována.

Kardinál Danneels (zemř. r. 2019) se odmítl účastnit intronizace papeže Benedikta XVI., ale po zvolení Františka I. se objevil spolu s novým papežem na balkóně svatopetrské baziliky. Danneels v r. 1990 vyvíjel nátlak na belgického krále Baudouina, aby podepsal potratový zákon. Povolil pornografické „vzdělávací“ programy na katolických školách. Když parlament přijal zákon o homosexuálním „manželství“, blahopřál mu. Byl usvědčen z krytí kněží, kteří se dopouštěli sexuálního zneužívání, jeho rezidence byla podrobena domovní prohlídce.

Kardinál Kasper, bývalý prezident Papežské rady pro jednotu křesťanů (dosud žijící) napsal už r. 1967: „Bůh povýšený nad svět a dějiny jako neměnná bytost je urážkou člověka. Takovému Bohu musíme vzdorovat.“ Toto tvrzení opakuje též v jiné formě v dalších svých knihách. Rovněž tak hlásal, že prý Zmrtvýchvstání Ježíše Krista nelze považovat za „historickou událost“, neboť u toho „nikdo nebyl“. On i Danneels léta bojovali za to, aby rozvedení žijící v neregulérním svazku mohli chodit ke sv. přijímání.

Kardinál Silvestrini (zemř. r. 2019) byl blízkým spolupracovníkem kardinála Agostina Casaroliho, tvůrce tzv. východní politiky Vatikánu poznamenané nečestnými kompromisy s komunistickými režimy, kdy Vatikán „hodil přes palubu“ ty osobnosti Církve, které zachovaly věrnost Sv. stolci, a naopak potvrdil v úřadu hierarchy loajální vůči vládě.

Kardinál Murphy O’Connor (zemř. r. 2017) byl známý svým přátelstvím s muslimskými imámy a horlivě prosazoval „dialog a spolupráci“ s mohamedánskými „bratry“. V 80. letech jmenoval kněze, jenž se mu vyznal z pedofilie, kaplanem na letišti. Ten ale na tomto působišti zneužil další dítě.

Kardinál Martini (zemř. r. 2012) byl v mediálních kruzích chápán jako „liberální protiváha“ konzervativního papeže Jana Pavla II. Na konkláve r. 2005 by možná byl i zvolen, kdyby netrpěl Parkinsonovou chorobou. Neustále mluvil o „permanentní synodalitě“ v Církvi, což znamenalo ustavičné svolávání synod, které by nastolovaly liberální témata. Prosazoval jáhenské svěcení žen, církevní uznání antikoncepce (ostře odmítal encykliku Pavla VI. Humanae Vitae, která ji kvalifikuje jako hřích) a možnost přijímání eucharistie pro lidi žijící v rozporu s 6. a 9. přikázáním. O pekle se vyjadřoval, že prý je „prázdné“, Bůh údajně duše zločinců typu Hitlera „rozpustil a zničil“.

Zdroj: Zpracováno podle článku „Matej Gavlák: Mafia zo St. Gallenu: Ako chceli liberálni kardináli ´obnovit´ Cirkev“ in www.christianitas.sk 9. 3. 2023 a dalších zdrojů

Biskup Schneider: heretičí biskupové vědí, že nebudou potrestáni

Biskup mons. Athanasius Schneider okomentoval skandální výroky nově jmenovaného kardinála Roberta McElroye, otevřeně sympatizujícího s hnutím LGBT. Jeho článek na stránkách jezuitského časopisu „America”, v němž se dožadoval připuštění osob žijících ve stavu smrtelného hříchu (aktivních homosexuálů, rozvedených v konkubinátu) ke sv. přijímání, vyvolal kritickou reakci části amerického episkopátu. Bp Thomas Paprocki přímo řekl, že jeho liberální bratr v biskupské službě hlásal herezi a tím na sebe uvrhl automatickou exkomunikaci.

Ke kritikům se připojil i známý biskup Athanasius Schneider z kazašské Astany. „Je velmi smutné, že tento kardinál a jiní biskupové, kteří de facto veřejně hlásají hereze, zůstávají beztrestní ,“ řekl v nejnovějším rozhovoru. Co je ještě horší, „nebudou nikdy postiženi, protože papež František nikdy netrestal takové heretické biskupy“. Dokonce naopak – jak poznamenal bp Schneider – současný papež mnohokrát ukázal své nepřátelství vůči těm biskupům, kteří se drží nauky Církve a podporují Tradici, zatímco ti, kteří otevřeně popírají zjevenou pravdu, se těší jeho přízni.

Františkovi úředníci konají nyní řadu „vizitací“ u „horlivých, tradičně smýšlejících biskupů,“ jejichž diecéze se dostanou „pod kontrolu Vatikánu, zatímco zjevně heretické výpovědi nejsou postihovány a jejich autoři jsou dokonce vynášeni až k hodnosti kardinála“. „Biskup McElroy byl povýšen dokonce ve chvíli, kdy byly veřejně známé jeho výroky proti integritě víry a byl za to jakoby odměněn“ – zdůraznil světící biskup z Astany.

Hierarcha označil tuto situaci jako „skandál a projev hluboké krize, v níž se nyní nachází Apoštolský stolec“. Vyzval katolíky, aby „se modlili za Boží osvícení, světlo a sílu pro papeže Františka k vyplnění jeho poslání posilovat všechny biskupy a věřící v čistotě a integritě katolické víry, která je vírou Boží – a nikoli vymyšlenou lidmi“.

Zdroj: Článek „Bp Schneider: biskupi gloszacy herezje wiedza, źe nie beda ukarani…“ in www.pch24.pl 8. 3. 2023

Britský parlament zavádí stíhání za „modlitební zločin“

Parlament ve Velké Británii uzákonil trestní stíhání za „modlitební zločin“. Je to reakce na zatčení několika lidí, kteří se modlili před potratovými klinikami, mj. šlo o uvěznění katolických protipotratových aktivistů Isabely Vaughan-Spruceové a kněze P. Seana Gougha (srvn. na našem webu „Výběr aktualit…“ 19. 2. 2023). Protože dosavadní legislativa neumožňuje tyto akce trestně stíhat, potratová lobby vyvinula tlak na britské zákonodárce, aby ji změnili. Tak se i stalo.

Naše poznámka: Toto nevymysleli ani totalitní komunisté, až britští „demokraté“, honosící se staletou „demokratickou“ tradicí a „svobodou“, zavedli postih za modlitbu, dokonce i jen za „podezření“, že se dotyčná osoba před potratovým zařízením modlí.

Zdroj: Článek „Skandal: Brytyjski parlament zakazal modlitwy…“ in www.pch24.pl 8. 3. 2023

Zákaz tradiční mše sv. na katolické univerzitě

V americkém Steubbenvillu působí již dlouhá léta Františkánská univerzita. Až dosud byla známá svými konzervativními postoji a katolickou pravověrností. Dokladem toho je skutečnost, že již delší dobu se tady sloužila pravidelně mše sv. v tradičním obřadu. S tím je ale teď konec. Místní biskup Jeffrey Monforton ji s odvoláním na dokument Traditionis Custodes zakázal bez ohledu na to, že ji pravidelně každou neděli navštěvovalo 250 studentů.

Zdroj: Článek „Koniec mszy trydenckiej na katolickiej uczelni“ in www.pch24.pl 9. 3. 2023

Polský Sejm odmítl návrh na zákaz propagace potratů

Polsko má v současném době jeden z nejpřísnějších potratových zákonů v Evropě. Po nedávném rozhodnutí Ústavního soudu, jímž byly zakázány potraty z eugenických důvodů, propotratová lobby vyvolala štvavou kampaň proti ochráncům nenarozeného života spojenou s propagací potratů jako „práva ženy“. Zástupci hnutí prolife podali proto v Sejmu návrh zákona, který by propagaci potratů zakázal. Sejm tento podnět zamítl. Nepřekvapuje, že proti němu hlasovali všichni poslanci levice, ale to, že i polovina poslanců vládnoucí strany PiS (100) se k ní připojila včetně předsedy Jaroslawa Kaczyńského. Pro zákaz propagace potratů hlasovala jen menší polovina poslanců PiS (99). Pouze poslanci pravicové a katolické Konfederace jako celek hlasovali pro návrh. Není to zdaleka první případ, kdy vládnoucí PiS, která se navenek hlásí ke konzervativním a křesťanským hodnotám, ve věci ochrany nenarozeného života totálně zklamala.

Zdroj: Video „Kto poparl mordowanie dzieci?“ in Fundacja Źycie i Rodzina 9. 3. 2023

(Zprávy přeložil a zpracoval PhDr. Radomír Malý)