Smírná pouť za zastavení umělých potratů v Brně


Milí přátelé! Díky Pánu Bohu opět můžeme i letos konat tradiční modlitební smírné procesí za zastavení zla umělých potratů v naší zemi i ve světě v souvislosti se svátkem Zvěstování bl. Panně Marii, tentokrát v sobotu 23. března 2024. Stejně jako loni bude v chrámu sv. Michala sloužena tradiční mše sv. jakožto nedílná součást akce. Program naleznete na stránkách zvestovani.neposkvrnene.cz.

Prosíme: přijďte všichni, kdo můžete. Modlitby a pobožnost pokání a smíru jsou čím dál aktuálnější, neboť nepřátelé nenarozeného života v celém světě využívají okolnosti, že pozornost obyvatelstva je soustředěna na rusko-ukrajinskou válku a na hrozící pokles životní úrovně. Téma potratů se tak ocitá jaksi mimo pozornost – a proto stále více zemí liberalizuje umělý potrat od početí až do porodu bez jakýchkoliv omezení se lživým argumentem „práva ženy“. Toto bestiální zabíjení lidských bytostí, které se ještě nemohly ničím provinit, je prosazováno jako údajné „lidské právo“ i mezinárodními organizacemi OSN, WHO, EU a jinými. Ve Velké Británii, v Kanadě a v dalších zemích je již trestné přemlouvat ženu, rozhodnutou jít na potrat, aby své děťátko nechala žít.

Vzdorovat zlu v realitě nové totality je vnějškově bez naděje na úspěch. Jediné, co nám zbývá, je obrátit se k Bohu na přímluvu Matky Boží Panny Marie. Z historie víme, že tento postup často „dělal divy“, i když situace se jevila vnějškově beznadějná. Připomeňme si bitvu u Lepanta r. 1571, kdy modlitba sv. růžence zahnala Turky, jejichž mnohem silnější námořní flotila se ocitla až u italských břehů, dále bitvu na obranu Vídně před několikanásobně početnější tureckou armádou r. 1683, nebo r. 1955 rakouské růžencové křížové tažení za odchod sovětských vojsk. Objektivně se při těchto událostech všechno zdálo být jednoznačně prohrané, šance dobra na úspěch byly téměř nulové. Jenže Bůh má vždycky poslední a rozhodující slovo, k němuž je třeba připočíst i slovo té, která řekla Pánu prostřednictvím anděla své „Staň se mi podle Tvého slova!“

V tom je naše naděje, nikoli jako pouhá možnost, ale jako pevná důvěra v Boží pomoc. Kdo nebude moci přijít, prosíme velmi, aby se s námi spojil duchovně modlitbou. Císař Konstantin před bitvou na Milvijském mostě r. 312, kdy se situace pro něho také zdála být beznadějná, měl vidění sv. Kříže se slovy: V tomto znamení zvítězíš! I nám Božský Spasitel nabízí vítězství skrze znamení sv. Kříže, na němž zemřel pro naši spásu, a skrze svoji Matku a vždy Pannu Marii, která stála na Golgotě pod jeho křížem.