V postě se modlete za zachování tradiční mše


Postní výzva k modlitbám a kajícím skutkům za svobodu tradiční mše svaté

Mezinárodní federace Una Voce International a další organizace, skupiny i jednotlivci zajímající se o tradiční latinskou mši svatou vyzývají všechny katolíky dobré vůle, aby v postní době obětovali modlitby a kající skutky především na úmysl svobody tradiční mše svaté:

„Nevíme, jak důvěryhodné jsou pověsti o dalších dokumentech Svatého stolce v této věci, ale i samy tyto zprávy ukazují na situaci pochybností, konfliktů a strachu, která vážně poškozuje poslání Církve. Úpěnlivě prosíme našeho Pána skrze Jeho blahoslavenou Matku, aby obnovil právo a příležitost všech katolíků klanět se Bohu podle vlastních úctyhodných liturgických tradic Církve v dokonalé jednotě se Svatým otcem a biskupy celé Církve.“


Foederatio Internationalis Una Voce


(překlad L. Cekotová)