Výběr aktualit z křesťanského světa


Ve Velké Británii byl uvězněn katolický kněz prolife

P. Sean Gough, aktivista boje na obranu nenarozeného života, byl zatčen policií za údajné „zastrašování klientů a zaměstnanců potratové kliniky“ v britském Birminghamu. Úsměvné přitom je, že toto zařízení bylo v době, kdy před ním stál a modlil se, uzavřeno. Držel tabulku s nápisem „Modlím se za svobodu slova“. Byla to reakce na nedávné represe úřadů proti aktivistce na obranu počatých dětí Isabele Vaughan-Spruce, zatčené na základě podezření, že se „modlí ve své mysli“ před potratovou klinikou v Birminghamu, kde stála.

Policii vadilo též knězovo auto s nálepkou protestující proti zabíjení nenarozených. Předpisy města Birmingham považují za trestnou každou aktivitu, která může odvést ženu od úmyslu jít na potrat. Levicová správa města chrání potratový průmysl, proto P. Gough byl uznán vinným. Svou záležitost komentoval slovy: „Modlím se všude, kde se nacházím, třebas i jenom v mysli, od toho jsem přece knězem. To je zločin? Často se modlím, když jsem u potratového zařízení, ale tentokrát jsem se modlil za svobodu slova, která je v naší zemi silně ohrožena.“

Zdroj: Článek „Ksiądz pro-life aresztowany. Machina represji nabiera rozpędu w Wielkiej Brytanii“, in www.pch24.pl 10. 2. 2023

Je Afrika skutečnou nadějí Církve?

V souvislosti s nedávnou návštěvou papeže Františka v Africe zveřejnil Sv. stolec statistická data o Katolické církvi na tomto kontinentu. V r. 2021 tam žilo 256 milionů katolíků, což je o 5 milionů víc než v r. 2020. Meziročně přibylo 1116 kněží a 1282 seminaristů. Tato čísla jsou sice povzbudivá, ale již papež Jan Pavel II. v apoštolské adhortaci „Ecclesia in Africa“ r. 1995 a také v jiných dokumentech upozorňoval, že nárůst katolických novokřtěnců a nových kněžských a řeholních povolání byl ještě před 50 až 100 lety podstatně vyšší. Po koncilu podle statistických údajů dochází i v Africe ke zpomalování nárůstu nových katolických křesťanů. Větší nárůst než Katolická církev mají přitom letniční sekty. Francouzský deník Le Monde kritizuje u africké církve konzervatismus a lpění na tradičních morálních hodnotách rodiny s ostrým odmítáním LGBT. Na druhé straně se ale africká církev musí potýkat s pověrami, spiritismem, magií a čarodějnictvím, čemuž se oddává i mnoho katolíků. Velkým nebezpečím pro zdejší církev je také vzmáhající se a stále agresivnější islám.

Zdroj: Článek „Czy dynamicznie rozwijający się katolicyzm w Afryce jest nadzieją dla Kościoła powszechnego?“ in www.pch24.pl 10. 2. 2023

V Nigaragui biskup odsouzen na 26 let vězení

Soud v tomto komunistickém státu odsoudil katolického sídelního biskupa z Matagalpy Rolanda Alvaréze na 26 let vězení za údajnou „velezradu“ a „podvratnou činnost“. Ta spočívala v tom, že mons. Alvaréz hlasitě protestoval proti státnímu omezování Katolické církve a zatýkání kněží. Vláda prezidenta Daniela Ortegy nejprve nařídila biskupovi, internovanému v domácím vězení, odlet do USA, když odmítl, došlo k vynesení rozsudku. Několik dní předtím byli odsouzeni na 10 let kněží jeho diecéze P. Ramiér Tijerino (rektor Univerzity Jana Pavla II.), P. José Diáz a P. Sadiel Eugarrios (oba kněží katedrály v Matagalpě) a jeden jáhen.

Zdroj: Článek „Nikaragua: 26 lat wiezienia za ´krytyke wladzy´ dla katolickiego biskupa“, in www.pch24.pl 11. 2. 2023

Propotratová aktivistka účastnicí synodálního shromáždění v Praze

Na nedávném celoevropském setkání biskupů, kněží a laiků k projednání požadavků tzv. Synodální cesty, které se uskutečnilo v Praze, byla mezi delegáty z Irska také novinářka Ursula Halliganová, známá svým urputným bojem za legislativní prosazení potratů bez jakéhokoliv omezení. Skutečnost, že organizátorům toto nebylo vůbec překážkou, je více než tristní.

Zdroj: Článek „Proaborcyjna lesbijka w skladzie delegacji…“ in www.pch24.pl 9. 2. 2023

Satanisté otevřeně prohlašují potraty za náboženský rituál

V USA ve státě New Mexico tamní satanistická náboženská společnost „The Satanic Temple“ zřídila své vlastní potratové centrum, v němž ve velkém rozsahu distribuuje potratové pilulky. Vydala prohlášení, že „potraty jsou náboženským rituálem všech uctívačů satana“ a proto bude žalovat u soudu každou snahu zpřísnit potratový zákon jako údajný „útok na náboženskou svobodu“. Dalšího komentáře snad netřeba, soudně uvažujícímu je snad jasné, odkud požadavky legalizace potratů pochází.

Zdroj: Článek „´The Satanic Temple´ erofnet Abtreibungseinrichtung…“ in www.kath.net 13. 2. 2023

Katolická škola zavolala na svého studenta, který uznává pouze dvě pohlaví, policii

16letý Josh Alexander studoval na střední katolické škole sv. Josefa v kanadském městě Renfrew. Loni v listopadu při vyučování v rámci svobodné diskuse ve třídě na téma pohlaví, k níž vyzval příslušný pedagog, prohlásil, že uznává pouze dvě: muže a ženu. Výsledkem bylo, že vedení školy mu zakázalo až do odvolání vstup do budovy a účast ve výuce, neboť prý „urazil“ ty, kteří se cítí být jiným pohlavím. On se ale letošního 6. února opět objevil ve škole a usedl do své lavice. Škola na něj zavolala policii, která ho zatkla za údajný „neoprávněný vstup na cizí pozemek“. Toto se stalo na „katolické“ škole. Tady už nejde ve smyslu slov Spasitele jenom o zkaženou sůl, ale odporně zapáchající a prolezlou hnusnými červy genderistické havěti.

Zdroj: Článek „Jsou jen dvě pohlaví, řekl mladík….“ in www.echo24.cz 11. 2. 2023

Tradiční katolík fotbalovou hvězdou USA

Harrison Butker, americká fotbalová hvězda, je tradičním katolíkem a velkým bojovníkem prolife. Na Facebooku napsal: „Našel jsem štěstí ve vyznání víry Katolické církve…“ Butker při tradiční mši sv. také ministruje. Velmi se angažuje na obranu nenarozeného života, nedávno veřejně podpořil návrh zákona na úplný zákaz potratů ve státě Kansas, kde má své domovské právo. Děkujeme panu Butkerovi za toto příkladné svědectví věrnosti Kristu a jeho Církvi.

Zdroj: Článek „Harrison Butker – tradycyjny katolik….“ in www.pch24.pl 13. 2. 2023

(Zprávy přeložil a zpracoval PhDr. Radomír Malý)