Příkladné svědectví víry polského katolického lékaře


MUDr. Zbigniew Martyka není v Polsku neznámou osobností. Je přednostou infekčního oddělení nemocnice v Dabrowie Tarnowské. V době covidového šílenství vystupoval v médiích odvážně proti lockdownu, povinnému testování, nošení roušek a očkování s poukazem na nárůst úmrtí nebo těžkých doživotních zdravotních následků. Jako zkušený a uznávaný odborník právě v oblasti infekčních chorob svá tvrzení vždy podepřel konkrétními a nezvratnými důkazy. Vládnoucí kruhy poplatné globalistické tyranii usilující o likvidaci základních práv a svobod člověka však místo věcných argumentů, jež by vyvrátily teze dr. Martyky, sáhly k represi. Tento v celém Polsku uznávaný lékař a praktikující katolík se musel za své názory zodpovídat před Oblastním lékařským soudem v Krakově, jenž 19. prosince minulého roku mu udělil zákaz výkonu lékařského povolání na dobu jednoho roku.

Dr. Martyka k tomu v rozhovoru pro internetový portál www.pch24.pl a pro týdeník Do Rzeczy říká: „Hluboce věřím, že po své smrti budu skládat účty nejen z toho, jak jsem unikal zlu, ale také z toho, jaké dobro jsem prokázal konkrétnímu člověku. Jestli můj postoj aspoň některým lidem pomohl přestat se panicky bát, potom to mělo smysl.“ Na otázku, jestli ho rozsudek překvapil, odpověděl: „Moji právníci předložili velmi neprůstřelné důkazy mé neviny a všechno vypadalo, že není žádný důvod k udělení trestu. Říkám to proto, poněvadž v minulosti jsem nějakou dobu také byl předsedou Oblastního lékařského soudu. Proto mne rozsudek konsternoval. Přesto jsem ale klidný, protože verdikt není pravomocný, já jsem se totiž odvolal, takže mohu zatím nadále pracovat na klinice. Vím, že spravedlnost nakonec zvítězí…“

Lockdown

Klíčovým bodem obžaloby bylo, že to, co dr. Martyka sděloval na téma boje s pandemií koronaviru, je prý neprůkazné a v rozporu s lékařskou vědou. On sám k tomu poznamenává: „To je samozřejmě lež. Každou svoji výpověď jsem doložil, opíral jsem se o vědecké výzkumy a odborné publikace. Nic jsem si nevycucal z prstu.“ Konkrétně se jednalo o účinnost lockdownů a roušek. Dr. Martyka uvedl, že dnes jsou tyto metody již v celém světě všeobecně zpochybňovány. Nicméně ale ani předtím neprobíhal žádný vědecký výzkum, jenž by dokazoval účinnost lockdownů v boji s tzv. pandemií. Naopak lockdown se ukázal být jednou z největších civilizačních tragédií posledních let. Měl negativní vliv na rodinné svazky, na imunitu (uzavření v bytech, nedostatek zdravého vzduchu a slunce), na psychiku (nárůst depresí a sebevražd), na ekonomiku a ztrátu zaměstnání mnoha osob.“

Dr. Martyka předložil u soudu i výroky ministra zdravotnictví Niedzielského a různých specialistů, kteří původně tato opatření prosazovali, nicméně dnes pod tíhou faktů přiznávají, že lockdown a izolace lidí nepřinesly v boji s tzv. pandemií žádný pozitivní výsledek. Nebylo to ale nic platné, soud přesto rozhodl v jeho neprospěch. Na otázku, co by dělal, kdyby i odvolací soud potvrdil verdikt lékařského soudu z Krakova, Martyka odpověděl, že v tom případě se bude zabývat shromažďováním konkrétních případů lidí, kterým lockdown nebo očkování zničily život. „V době lockdownu se odmítala lidem běžná lékařská pomoc, diagnostikování a léčba probíhaly přes telefon, což způsobilo nadbytečná úmrtí. Já jsem už v květnu r. 2020 před tím varoval, ale bylo to zcela ignorováno. Jako věřící člověk vím, že mám jen jeden život a pouze jednu šanci, jak ho prožít v pravdě a v souladu se svědomím. Když se zpětně dívám na svůj postoj v té době, tak ani dnes bych na tom nic nezměnil. To, co jsem říkal, bylo ve shodě s pravdou a já jsem pozvedl svůj hlas na obranu pacientů, ne ve vlastním zájmu.“

První hlasitý mediální protest proti politice lockdownu, testování a roušek vznesl Martyka 18. dubna r. 2020. Tehdy bylo v celém Polsku registrováno 363 nových infekcí, v kostelech se musel dodržovat limit 20 m2 na osobu, stejně tak v obchodech. Školy, posilovny, restaurace, kadeřnictví apod. byly zavřeny, lidé nesměli chodit do parků a do lesů. Dr. Martyka tato opatření ostře kritizoval, mluvil o šíření paniky. Mnoha lidem to otevřelo oči. On sám k tomu poznamenává: „Dostal jsem tenkrát dopis: ‚Díky vám jedna osoba mně blízká nespáchala sebevraždu.‘ Nikdy jsem nezlehčoval zdravotní problémy nebo riziko nákazy, pouze jsem apeloval, aby si lidé zachovali zdravý rozum. Vedu infekční oddělení a přesně si pamatuji dřívější vlny nákazy, např. chřipky. Někdy jsme měli až 50 tisíc onemocnění denně a nikdo nevyhlašoval epidemii. V případě covidu bylo zapotřebí opatrnosti, neboť jsme měli co do činění s něčím novým, ale určitě ne paniky… Ano, dbejme o zdraví své i jiných, ale přiměřenými prostředky. Člověk s těžkým kašlem má zůstat doma, především nechodit tam, kde se shromažďuje více lidí, ale izolace osob po kontaktu s nakaženým je projev paniky. My se přece neustále potýkáme s nějakými patogeny, ba co více, sami jsme často jejich nositeli, aniž o tom víme,. To však neznamená, že jsme hned hrozbou pro jiné. Nutný je tady postoj zdravého rozumu – toto jsem zdůrazňoval a tvrdil. Odsouzeníhodné bylo i to, že v momentě, kdy lidé onemocněli, zdravotní služba se začala zavírat. Lidem byla odmítána pomoc, fungovaly pouze rady telefonem, což je absurdita, neboť každý pacient má přece právo být osobně prohlédnut svým lékařem… Představte si situaci, kdy hasiči odmítnou jet hasit požár, protože existuje tady riziko popálení. To je přímo proti etice. Lékařská etika vyžaduje poskytnout nemocnému člověku pomoc i za cenu ohrožení vlastního zdraví. Nejde o žádnou bravuru, ale o ochotu podstoupit riziko pro dobro pacienta. To je přece naše poslání! Lékař nesmí říct, že nepřijme pacienta, protože on je možná nemocný. Když jsem slyšel od lidí o absurditách, s nimiž se setkali při telefonických poradách, tak s tím jsem se nemohl smířit, s tak zjevným porušením lékařské etiky.“

Na otázku, jestli je horší pro naše zdraví nákaza koronavirem nebo lockdown, dr. Martyka jednoznačně odpověděl, že to druhé. Nákaza covidem mohla být nebezpečná především pro lidí se slabou imunitou a doprovodnými nemocemi, zatímco celá politika boje s tzv. pandemií vedla ke značnému množství nadměrných úmrtí a také ke zničení psychiky mnoha lidí, mnoho psychiatrů mu sdělilo, že se nikdy nesetkali s takovou vlnou depresí jako po lockdownu, nemluvě o škodách, které způsobila dětem a mládeži online výuka. Virus samozřejmě vyvolal mnohdy těžký průběh nemoci nebo úmrtí, jenže prostředkem proti tomu je získání imunity, ne zavírat lidi doma. Epidemie neskončí, když se zavede lockdown. Ten nám způsobil pouze covidový zdravotní dluh, jenž se bude odrážet na našem zdraví ještě dlouhá léta. Je to viditelné zejména v kardiologických a onkologických ordinacích. Dr. Martyka uvedl případy mnoha svých klientů, kteří se mu svěřili, že specialisté je nechtěli přijmout kvůli epidemii. Spousta pacientů v nemocnicích často trpěla a umírala v osamění bez možnosti zpovědi nebo psychické podpory ze strany svých blízkých.

Očkování proti covidu

Na otázku, jak hodnotí nucení občanů k očkování proti covidu nejen polskou vládou, ale i většinou vlád světa, dr. Martyka odpověděl:

„Nebudu a priori tvrdit, že různé zdravotní komplikace jsou následkem očkování proti covidu, ale zároveň nemohu ani říci, že žádná souvislost tady neexistuje. Mám mnoho pacientů, kteří se na mne obracejí se svými zdravotními problémy, jež nastoupily poté, co přijali vakcínu. Mohu některé vyjmenovat.

U několika pacientů, kteří nikdy neměli problémy s krevním tlakem, narostly po očkování tyto hodnoty až na číslo 200. Znám mladé osoby, mj. i jednoho důstojníka-velitele, u nichž došlo po očkování k zánětu srdečního svalu (u některých i k poruchám rytmu). U pacientů, kteří byli vždycky zdraví a fyzicky zdatní bez jakýchkoliv nemocí ztěžujících pohyb, se po očkování během několika dní nebo týdnů objevily bolesti končetin a potíže s chůzí, často nedokázali ani zvednout přední končetiny, nebo nemohli vůbec chodit, druzí je museli podpírat. Nikdy dříve žádnou podobnou chorobou netrpěli, ale i kdybychom připustili, že nyní mohla taková nemoc přijít, tak je zvláštní, že se tak stalo náhle v průběhu pár dní, zatímco normálně takové choroby pohybového ústrojí se postupně vyvíjejí v řádu měsíců nebo let a nikoli pouhých několika dnů.

Nebo další případ: pacienti, kteří dosud neměli problémy s imunitou, od okamžiku očkování náhle prodělali několik dlouhotrvajících infekcí, zatímco osoby z jejich blízkosti, které se nenechaly očkovat, se vůbec nenakazily.

A dále: Manžel přivedl do ordinace svoji mladou ženu, která nebyla schopna vůbec chodit, nevládla svými dolními končetinami. Problém nastal pár dní po přijetí vakcíny. Byla léčena neurologicky, příčinu nezjistili, ale do informační karty napsali: ‚Neexistuje žádná souvislost s očkováním proti covidu.‘ O jaký důkaz opírají takové tvrzení? Není známo. Nebo jeden mladý člověk začal ztrácet zrak v důsledku zánětu očního nervu. Porucha započala několik dní po očkování. Příčina je neznámá, nicméně do karty bylo napsáno: ‚Není tady žádná souvislost s očkováním proti covidu.‘

Následujícím problémem jsou pacienti s rakovinovým onemocněním. Mnoho let během své lékařské praxe jsem měl možnost sledovat průběh těchto chorob. Trvaly různě dlouho závisle na typu nádoru. Teď ale u několika mně známých pacientů s nádorem, který byl pod kontrolou a rozvíjel se velmi pomalu, takže pacient by žil ještě řadu let, po očkování během dvou až tří měsíců došlo náhle k rychlému postupu a k úmrtí. Mnoho mých pacientů mne informovalo o náhlé smrti členů rodiny nebo přátel. Byly to osoby těšící se dobrému zdraví, neměly žádné chronické nemoci, léky braly přiměřeně na lehké potíže. Několik dnů nebo týdnů po očkování došlo ale k jejich náhlé smrti. V jednom případě šlo o bratra mého pacienta, u něhož byla provedena pitva. Ta potvrdila masivní sraženiny v mozku. Předtím nikdy neměl žádné potíže se srážlivostí, rovněž tak nikdy neonemocněl covidem. Dal se ale naočkovat.“

Dr. Martyka dále apeluje na důkladnou analýzu takových případů. Je nezodpovědné, když současná medicína uvedená fakta před veřejností tají a tváří se, že se nic neděje. Jedna mu blízká osoba, když získala informaci, že vakcína je bezpečná, se nechala naočkovat – a po několika hodinách ztratila vědomí. Její lékař to ale odmítl nahlásit. Poté dr. Martyka uvedl ještě nějaké statistiky ze zahraničí. V USA existuje vládní program pro bezpečnost vakcín VAERS, z něhož se lze dozvědět, že v r. 2021, kdy bylo zavedeno očkování proti covidu, vzrostl počet srdečních infarktů až o 8 tisíc procent proti předchozím rokům. Mainstreamová média rovněž neinformují o tom, že v USA na základě soudního rozhodnutí farmaceutická firma Pfizer musela zveřejnit data o vedlejších negativních účincích vakcíny. Snažila se o jejich utajení na dobu 75 let. V Evropském parlamentu byli představitelé koncernu Pfizer vyslýcháni a museli přiznat, že nedisponují žádnými výzkumy, které by dokazovaly účinnost vakcín na zabránění přenosu viru.

Na závěr dr. Martyka varoval před očkováním dětí proti covidu. Poukázal na to, že statisticky zde existuje riziko trvalých poruch ve vývoji dětského organismu. Očkování dětí je navíc podle něho z medicínského hlediska zbytečné už proto, poněvadž jejich úmrtnost s covidem byla téměř nulová. On sám, jak výslovně prohlásil, by své dítě nikdy nenechal naočkovat.

Tento známý polský lékař vydal autentické svědectví pravdě motivované jeho katolickou vírou. Svědectví nejen z hlediska vědeckého poznání, ale především z hlediska služby lidem a pomoci potřebným nemocným. Svědectví, které neustoupilo ani tváří v tvář administrativnímu nátlaku a perzekuci, kdy je ohrožen i výkon jeho povolání, jež se stalo též jeho celoživotním posláním. Kéž je v tomto morálním vzorem pro své kolegy nejen v Polsku, ale i v zahraničí, mimo jiné i v naší zemi, kde se dělo v covidové době až na malé rozdíly v detailech totéž, co severně od našich hranic. Pane doktore, moc děkujeme!


Zpracováno podle článku “Dr Zbigniew Martyka: nie zmieniłbym niczego w swoich wypowiedziach. Lockdown był gorszy niż wirus!” in www.pch24.pl 29. 12. 2022