Jsou to pastýři, nebo vlci?


P. François Schneider, farář 17 malých farností ve východní Francii, dostal zákaz veřejného vystupování. Rozhodnutí biskupa následovalo poté, co tento kněz v jednom kázání odhalil krvavou tvář potratového průmyslu. Kázání P. Schneidera mělo souvislost s aktuální politickou debatou nad úsilím některých politických subjektů vložit do ústavy země tzv. právo na potrat.

P. Schneider při mši vzpomenul uzavření míru v Compiégne 11. listopadu 1918, čímž oficiálně skončila I. světová válka. K tomu ale dodal: „Potrat však zabil více lidí než tato velká válka.“ Vyzval francouzské politiky, aby se řídili podle maďarského premiéra Viktora Orbána, který upřednostňuje prorodinnou politiku a „přistupuje k odvážným rozhodnutím“. Nahrávka kázání získala velký ohlas a vyvolala pobouření zastánců potratů.

Kněz uvedl, že během války let 1914–1918 zahynulo kolem 40 milionů lidí, ale dle údajů WHO při potratech umírá stejný počet nenarozených dětí každý rok. P. Schneider tím zaujal stanovisko k probíhající diskusi o vložení do ústavy tzv. práva na potrat, což prosazuje mj. vládnoucí strana prezidenta Emmanuela Macrona – LREM. Ještě radikálnější je v tomto směru levicová „La France insoumise”, která požaduje uznat vraždy nenarozených dětí nejen jako základní „právo ženy“, ale též jako „právo transsexuálních osob“. Oba texty byly přijaty parlamentní komisí a nyní ještě musí projít legislativním procesem. Sám Macron navrhoval, aby „právo na potrat“ bylo zařazeno do Evropské charty práv člověka.

Na knězova slova zareagovali jeho představení. Biskup Denis Jachiet, ordinář diecéze Saint-Dié-des-Vosges, kde slouží P. Schneider, napsal otevřený dopis, v němž duchovního trestá zákazem veřejných vystoupení včetně kázání na dobu jednoho měsíce.

„Po poslechu kázání P. Schneidera odsuzujeme jeho zneužití památky padlých v I. světové válce ve prospěch jiných témat etické a politické povahy,“ – čteme v listu. „Prosíme P. Françoise Schneidera, aby se po dobu 4 týdnů zdržel jakýchkoliv veřejných vystoupení…“ napsal biskup a zároveň poprosil o odpuštění za chování tohoto kněze „poslance, starosty, vlastenecká sdružení a všechny osoby“, které se cítily pohoršeny jeho kázáním. Rozhodnutí vstoupilo v platnost 19. listopadu.


Zdroj: Ksiądz stwierdził, że aborcja zebrała większe żniwo niż I wojna światowa. Biskup… drastycznie go ukarał, in www.pch24.pl 23.11.2022


Pozn. překl.: Titul přeloženého článku jsme zvolili záměrně odlišně od titulu v originále. Jak jinak nazvat biskupa, který se za to, že jemu podřízený kněz se staví na obranu života nenarozených dětí, omlouvá jejich katům a ještě k tomu kněze trestá?

(překlad PhDr. Radomír Malý)