Když homosexuální vicepremiér je tolerantnější než biskup


Irský biskup Ray Browne udělil zákaz kázání jednomu knězi, protože se od ambonu jasně vyslovil proti potratům a homomanželství. Omlouval se věřícím za tohoto kněze, jenž v kázání nazval umělý potrat hříchem. Tento duchovní se jmenuje Séan Sheehy a zastupoval svého kolegu ve farnosti Listowel. Odsoudil potrat jako vraždu nevinné lidské bytosti, nazval protipřirozeným a hříšným „homomanželství“ a „transgenderismus“. Někteří věřící byli pohoršeni a odešli z kostela, jak uvedla BBC. Na základě mediální kampaně, která se potom rozpoutala, se biskup veřejně všem, kteří se cítili kázáním P. Sheehyho „dotčeni“, omluvil. Poté oznámil, že postoj kněze Sheehyho neodpovídá „křesťanské pozici“ a udělil mu zákaz kázat. Překvapivě ale vicepremiér Leo Varadkar, který sám žije v homosexuálním vztahu, na toto kázání reagoval a prohlásil, že názory patera Sheehyho sice radikálně odmítá, nicméně respektuje, že on jako katolický duchovní z pozice nauky své Církve má právo se takto vyjádřit, neboť v zemi platí svoboda projevu.

Pozn. překl.: Neměl by naopak být udělen zákaz výkonu úřadu tomuto biskupovi, když trestá kněze za to, že hlásá pravou nauku Církve, zjevenou samotným Pánem? Čeho se ještě ve Františkově církvi dočkáme?


Zdroj: Irland: Wenn der schwule Vizepremierminister toleranter als ein katholischer Bischof ist, in www.kath.net 3.11.2022

(překlad PhDr. Radomír Malý)