Biskup Schneider: Současná „nouzová situace víry“ znamená, že katolíci mohou přijímat svátosti u FSSPX


Biskup Athanasius Schneider povzbudil katolíky, aby se účastnili mší celebrovaných Kněžským bratrstvem svatého Pia X. Poznamenal, že FSSPX není „mimo Církev“ a dělá jen „to, co Církev činila vždy až do druhého vatikánského koncilu“.

Mons. Schneider, pomocný biskup z kazachstánské Astany, tuto radu uvedl ve videoklipu z měsíčního videoseriálu otázek a odpovědí, který pořádá Konfraternita Panny Marie Fatimské. V odpovědi na otázku, zda je dovoleno navštěvovat kaple tradičního Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX), odmítl často vznášené námitky. FSSPX není ve „schizmatu“, ani jeho členové nejsou exkomunikováni, a proto „nejsou mimo Církev“.

Došlo k exkomunikaci biskupů vysvěcených v FSSPX – kterou samotní biskupové energicky napadali – ale jak poznamenal Schneider, papež Benedikt XVI. tyto exkomunikace zrušil v roce 2009.

Pomocný biskup z Astany naproti tomu konstatoval, že tradicionalistická katolická společnost založená francouzským arcibiskupem Marcelem Lefebvrem je „v neregulérní kanonické situaci“ a vysvětlil, že tato situace nemá katolíkům bránit v účasti na svátostech.

Papež František již během Roku milosrdenství udělil kněžím FSSPX zpovědní fakulty a toto povolení trvá i poté, co Rok milosrdenství skončil. Dále poskytl místním biskupům možnost dovolit katolíkům uzavřít sňatek před kněžími FSSPX, což bylo v té době chápáno jako cesta k možným bližším vztahům s Vatikánem.

Biskup Schneider o těchto povoleních řekl: „Jak by mohl dát papež kanonicky obvyklé fakulty kněžím, kteří by byli mimo Církev? Jak by mohl takové fakulty knězi mimo Církev udělit biskup?“ Dodal: „Musíme být realisté.“

Situace FSSPX souvisí s mimořádnou krizí v Církvi. Bratrstvo nedělá nic, než so Církev až do koncilu činila vždycky. „Neprovádí žádné novinky a jednoduše pokračuje v tom, co dělali i světci,“ řekl biskup Schneider.

Schneiderova analýza FSSPX je obzvlášť pozoruhodná, protože ho Vatikán před časem požádal, aby jménem Svatého stolce vykonal oficiální vizitaci v seminářích FSSPX. S ohledem na toto dřívější zkoumání poznamenal, že kanonická situace FSSPX „je neregulérní … kvůli velké krizi, v níž od koncilu žijeme. Musíme být poctiví a vidět to.“ Konstatoval, že „existuje-li nouzová situace víry, je kanonicko-právní stránka sekundární a první [prioritou] je víra, pravda a liturgie a všechno to, co Církev vždy zachovávala, tak jako tomu bylo ve čtvrtém století za ariánské krize.“

K exkomunikaci svatého Athanasia za to, že se vyslovil proti ariánským herezím v Církvi, biskup Schneder připomněl světcův slavný výrok: „Oni si vzali všechny budovy, my máme víru.“

„Musíme se na to dívat globálně a modlit se, aby přišel papež, který FSSPX i ostatní komunity, které usilují o zachování víry, uzná a dá jim všechny fakulty,“ uzavřel biskup.

Jako delegát Svatého stolce u FSSPX navštívil v roce 2015 dva semináře FSSPX a o svá pozorování se podělil s tiskovou službou Adalente la Fe. Uvedl, že nenašel „žádné vážné důvody, proč by kněžím a věřícím FSSPX mělo být odmítnuto oficiální kanonické uznání.“ Biskup Schneider tehdy vyzval k úplné jednotě s Bratrstvem, protože FSSPX „věří, slouží liturgii a vede mravní život tak, jak požadovalo a uznávalo nejvyšší magisterium a jak to bylo v Církvi dodržováno univerzálně po staletí,” a rovněž uznává legitimitu papeže a místních biskupů a modlí se za ně.

Začátkem tohoto roku tuto výzvu zopakoval. Navrhl Svatému stolci, aby FSSPX udělil „fakulty ke sloužení … mše svaté” a opakoval to i v rozhovoru s italským hudebníkem a spisovatelem Aureliem Porfirim.


Zdroj: Bp. Schneider: Current ‘emergency of faith’ means Catholics can receive sacraments from SSPX

(překlad L. Cekotová)