Satanské Antidesatero


Minulí odpůrci Katolické církve, tzn. osvícenci, zednáři, liberálové, nacisté a komunisté dosud pracovali tou metodou, že pranýřovali jednání papežů, biskupů a kněží, které nebylo v souladu s Desaterem. Tyto Boží principy, které jsou též vloženy do lidského srdce jako přirozený mravní zákon, alespoň teoreticky uznávali (konkrétně od 4. do 10. přikázání), i když v praxi je neustále porušovali.

Katolická apologetika však dokázala vždycky tyto útoky vyvrátit tím, že uvedla na pravou míru lži a pomluvy, které nepřátelská propaganda šířila, a zároveň předložila ještě horší jednání odpůrců Církve. Když poukazovali na nemravný život některých papežů a jiných církevních hodnostářů, stačilo prezentovat fakta o jejich ještě horším životě. Když se rozhořčovali, většinou v rozporu se skutečnými fakty, nad násilím inkvizice a upalováním kacířů a čarodějnic, nebylo problémem předložit počty krutě umučených nevinných lidí, především katolíků, kteří odmítli zapřít Krista, za vlády zločinců během Francouzské revoluce a hitlerovské nebo bolševické totality.

Proto dnešní nepřátelé Církve, neomarxisté a globalisté, zvolili jinou taktiku. Netvrdí už, že katolíci porušovali a porušují Desatero, že něco jiného hlásají a něco jiného provádějí, nýbrž prohlašují za špatné a zločinné samotné Desatero – a to ve jménu tzv. lidských práv. Ne těch skutečných, daných člověku Stvořitelem, ale těch uměle vytvořených Božím nepřítelem, která směřují přímo proti Božímu řádu. V USA v některých městech již byly odstraněny pomníky s Desaterem Božích přikázání, neboť prý jsou „symbolem netolerance“.

Již nejméně 150 let jsme svědky rozvoje kultu ďábla a satanistických sekt. Jejich hlavní představitelé Alister Crowley a Sándor La Vey učili, že proti Desateru nutno zformulovat Antidesatero, proti každému přikázání postavit jeho opak.

Současní vládci světa v plnosti realizují tento program, aniž by zmíněné muže vzpomínali. Ukážeme si to na každém jednotlivém přikázání:

~ 1 ~

Věřit v jednoho Boha v Trojici a v jediného Spasitele, Bohočlověka Ježíše Krista, je netolerantní a odporuje požadavku pluralismu a rovnosti všech náboženství. Kristus není ničím víc, než jsou zakladatelé jiných světových náboženství, např. Buddha, Konfucius, Mohamed apod. Nárokovat si výlučnost a samospasitelnost v Ježíši Kristu směřuje proti lidské svobodě, neboť potlačuje jiné kulty. 1. přikázání Antidesatera tedy zní: Budeš pluralisticky věřit v pravdivost všech světových náboženství (včetně satanismu) a ideologií, i když si navzájem odporují, všechny mají nějakým způsobem pravdu, neboť pravda je relativní;

~ 2 ~

Kristus, Panna Maria a křesťanské symboly jsou předmětem hrubých urážek zejména v (pseudo)kultuře. Když se katolíci brání třebas i soudně, jako tomu bylo v souvislosti s představením v jednom brněnském divadle před čtyřmi lety, kdy Ježíš sestoupil z kříže a znásilnil muslimku, je to prý netolerantní a omezující svobodu uměleckého projevu.

Běda ale, kdyby se někdo dotkl Mohameda nebo pohanských bohů. To je urážkou jiných náboženství. 2. přikázání Antidesatera proto je následující: Budeš vehementně bránit právo urážet Krista a katolické náboženské symboly, což je výrazem umělecké svobody člověka! Současně však stíhej jakoukoliv kritiku jiných kultů!;

~ 3 ~

Neděle a sváteční den ať jsou především věnovány zábavě a rozptýlení, ne náboženskému soustředění, proto právě v tyto dny nutno naplnit heslo „Nevaž se, odvaž se!“. Tak vypadá 3. přikázání Antidesatera;

~ 4 ~

Rodičovská autorita musí být zničena tím, že se zlikviduje rodina postavená na principu jeden muž, jedna žena a děti zplozené z jejich věrného manželského svazku. Homosexuální a lesbické soužití postavené na stejnou rovinu s manželstvím nebo polyamorní svazky musí být chápány jako rovnoprávné s monogamním manželstvím.

Úctu a poslušnost dětí k rodičům nelze vymáhat. Děti mají svobodu a svá „práva“, proto když se rodiče pokusí něco po nich vyžadovat pod sankcemi, mohou jim být odebrány, jak se v mnoha tzv. demokratických zemích již děje. 4. přikázání Antidesatera tedy zní: Vůči svým dětem nevystupuj z pozice autority, zajisti jim pouze odpovídající materiální status quo, o jejich výchovu se postarají škola, stát a společnost. Děti ať mají právo své rodiče udat úřadům, když se jim zdá, že uplatňují vůči nim svoji autoritu, např. když jim brání ještě v dětském věku svobodně si užívat sexuálních radovánek;

~ 5 ~

Bůh na Sinaji ustanovil, že každé úmyslné zabití člověka s výjimkou spravedlivé války nebo spravedlivého potrestání zločince popravou je těžkým hříchem. Dnešní tvůrci Antidesatera však prohlašují za neodpustitelný zločin právě tyto výjimky. Trest smrti je prý něčím antihumánním a absolutní většina tzv. demokratických států ho zrušila.

Tím se ale otevírá cesta pro úmyslné zabití z jiné motivace. Loupežní, pomstychtiví nebo sexuálně úchylní vrahové se již nemusejí obávat toho nejhoršího, ztráty vlastního života, neboť i když dostanou doživotí (nota bene i proti tomuto trestu již někteří aktivisté bojují jako nehumánnímu), tak při troše štěstí se jim může podařit z vězení uprchnout, případně vyjdou ven z kriminálu díky nějaké amnestii, a mohou pak vraždit dál.

Nejhrůznější jsou ale umělé potraty, dnes již legální téměř v celém světě, kdy tím nejbestiálnějším způsobem se likvidují děti v mateřském lůně, což se nazývá „právem ženy“. Zvrhlost současné civilizace nejlépe ilustruje právě ten fakt, že na jedné straně se tak úporně válčí za zrušení trestu smrti pro těžké zločince ohrožující životy druhých, na druhé straně se ale stejně houževnatě bojuje za „právo“ matek a zdravotnického personálu vraždit ty nejbezbrannější lidské bytosti na této zemi, které se neměly vůbec možnost čímkoliv provinit. Zní přímo děsivě, když arcibiskup Salvatore Cordileone ze San Franciska vyloučil propotratovou političku Nancy Pelosiovou z účasti na Eucharistii, a ihned se ozvali někteří politikové z její Demokratické strany, proč prý hierarcha neměří stejným metrem a neodepře účast u sv. přijímání také politikům, kteří obhajují trest smrti pro těžké zločince. Jako kdyby obojí bylo srovnatelné.

A stále více zemí legalizuje eutanazii. Usmrcení člověka v terminálním stadiu se už neděje jenom na základě přání samotného těžce nemocného, ale také na základě přání jeho rodiny bez ohledu na to, jestli dotyčný si to přeje či nikoliv. Takže úmyslná vražda!

Sem patří i vnucování očkovacích preparátů proti covidu občanům této planety, což, jak je dnes nezvratně dokázáno vědeckými analýzami, působí v mnoha případech závažné zdravotní komplikace, spojené často s úmrtími. Výrobci těchto vakcín, napojení na globalistické vládce planety, o tom vědí, ale nadále stále tlačí na povinné očkování buď v zájmu ekonomického zisku, nebo v zájmu globalistických plánů snížení populace naší planety, jak o tom často hovoří Bill Gates a jak se nedávno vyjádřil šéf farmaceutické firmy Pfizer Albert Bourla. Krom toho výroba těchto preparátů má souvislost s umělými potraty.

5. přikázání Antidesatera tedy povoluje nebo aspoň usnadňuje úmyslné vraždy slušných a nevinných lidí včetně těch nejbezbrannějších, tj. dětí v mateřském lůně, ale zakazuje trest smrti pro vrahy jakéhokoliv kalibru;

~ 6 ~

Tam, kde Bůh přikazuje „Nesesmilníš!“, tvůrci Antidesatera prohlašují smilstvo za jedno ze základních lidských práv. Západní publicistika je plná falešných pseudostudií doporučujících příležitostnou manželskou nevěru, která prý „prospívá lidskému zdraví“. Děti už od mateřské školy mají být seznamovány se sexuálním životem včetně jednopohlavního. Homosexualita již není neřestí, jak učí Církev a Písmo sv., ale „lidským právem“ a kdo hájí pravou nauku ve smyslu 6. přikázání, diskriminuje homosexuály a lesby a patří do kriminálu. Taktéž i ten, kdo poukazuje na nemravnost změny pohlaví, prý „diskriminuje“ ty druhé. Kdo odmítá pornografii, která ničí nejen morálku, ale i psychický život lidí, ohrožuje prý „svobodu slova“. Ďáblovo Antidesatero proto na rozdíl od Božího Desatera stanoví: Smilni mohutně, heterosexuálně i homosexuálně, je to tvé základní lidské právo, které musíš naplnit. Současná technika ti umožňuje díky potratu a antikoncepci osvobodit sexuální požitek od strachu z těhotenství, tak tedy neváhej a smilni co nejvíc! Pokud bigotní a nesnášenliví katolíci tvrdí, že smilstvo působí těm, kdo je páchají, závažnou újmu na fyzickém nebo psychickém zdraví, tak nevěř, je to dezinformace a hoax (srvn. 8. přikázání);

~ 7 ~

Krást je zakázáno pouze v malém. Ve velkém je dovoleno. Firmy s miliardovými zisky mohou beztrestně okrádat stát a krást peníze prostých daňových poplatníků. Ostatně jeden z tvůrců tzv. Velkého resetu, tj. nového světového řádu, Klaus Schwab napsal ve své stejnojmenné knize, že do roku 2030 obyvatelé této planety prý nebudou nic vlastnit a přesto budou šťastni. Čili jinými slovy: My, nejmocnější a nejbohatší lidé světa, hrstka vyvolených, jim všechno pokrademe. My můžeme, oni nesmějí. Tak zní 7. přikázání satanova Antidesatera;

~ 8 ~

My, nejmocnější a nejbohatší lidé tohoto světa, jakož i námi kontrolované vlády jednotlivých států a mainstreamová média, nikdy nelžeme. To, co publikujeme o „právu“ ženy na potrat, o homosexualitě a „právech“ gejů a lesb, o sexuální promiskuitě, nejnověji potom o covidu a rusko-ukrajinské válce, je pravda a nemusíme ji nikterak dokazovat, nota bene pravda je relativní (srvn. 1. přikázání).

Když naši odpůrci nám ji budou vyvracet na základě neprůstřelných a doložitelných faktů, tak nebudeme s nimi polemizovat, neboť to nelze, jejich argumenty se nedají popřít. Dáme jim ale nálepky dezinformátorů a manipulátorů – a tím je „odrovnáme“.

Takže toto přikázání Antidesatera říká: O tom, co je a není křivé svědectví, co je a není pravda, rozhoduješ ty sám, pravda je to, co ti dle tvé ryze subjektivní úvahy prospívá, protože objektivní závazná pravda neexistuje (srvn. 1. přikázání). A protože ti, kteří mají politickou a ekonomickou moc, mají nejvíce možností tu svoji pravdu prosadit, je nutné ji přijmout a uvěřit jí;

~ 9 a 10 ~

Zbývající dvě přikázání jsou obsažena v 6. a 7. Katolický křesťan právem očekává od své církve, že její představitelé se Božího Desatera neohroženě zastanou a postaví se nekompromisně na jeho obranu. Místo toho ale pozorujeme, jak papež František akceptuje 1. přikázání satanského Antidesatera svou účastí na pohanském rituálu pachamamy ve Vatikáně r. 2019 a letos v Kanadě na pohanském obřadu vedeném šamanem. Tentýž papež spolu s čelným muslimským imámem deklaroval, že „Bůh si přeje různost náboženství“.

Církevní představitelé až na výjimky reagují velmi vlažně na útoky proti katolickým svatyním a náboženským symbolům, někdy dokonce přímo akceptují, že jde o „svobodu uměleckého projevu“. Často zůstávají neteční i k tomu, když jsou kněží a laici beztrestně vražděni, jako např. v současné Nigérii.

Současné propagaci genderu a homosexuality se systematicky ustupuje, jak nejlépe ukazuje tzv. synodální cesta především v Německu, kde se otevřeně požaduje uznání homosexuálních svazků za řádná manželství a jejich uzavírání v kostele na stejné úrovni s heterosexuálními svatbami.

Ve věci potratů sice katoličtí hodnostáři navenek vystupují proti nim, jenže nedávná prohlášení Akademie pro život, kam bylo jmenováno mnoho zastánců tohoto zla, jakož i velebení přední italské propagátorky potratů Emmy Boninové téměř jako světice přímo papežem, nebudí důvěru, stejně tak podání Těla Páně přímo na papežské mši přední bojovnici za potraty v USA Nancy Pelosiové.

Ostentativní podpora, kterou zejména Vatikán poskytuje OSN, WHO a dalším organizacím pod nadvládou nadnárodních globalistů á la Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab aj., je rovněž útěkem nájemných pastýřů od svěřeného stáda, jakož i podpora zločinné vakcinace proti covidu, což už hraničí se spoluúčastí na celosvětovém plánu masové likvidace části lidské populace.

Církevní autorita dnes – na rozdíl od předchozích staletí – přestala být obrannou tvrzí proti nepřátelům Krista a jeho Církve. Jde o ojedinělý fenomén v historii, snad jen s výjimkou ariánské hereze ve 4. stol. nebo renezančních papežů v době Lutherově na počátku 16. stol. Jenže to nás nesmí deprimovat. Obranu zjevené Boží pravdy musíme převzít my, katoličtí laikové, sami. Naštěstí sami nebudeme, neboť existuje menšina biskupů a kněží, kteří jsou a půjdou s námi. A hlavně, na naší straně je trojjediný Bůh, přesvatá Matka Panna Maria, všichni andělé a svatí. A sv. Pavel píše, že je-li Bůh s námi, kdo proti nám?