Výběr aktualit z křesťanského světa


Milí přátelé! Po čase opět přinášíme některé zprávy:

Muslimové vraždí křesťany – a svět mlčí

Téměř nikde neuslyšíme o takřka neuvěřitelných krutostech a vraždách páchaných v řadě muslimských zemí na křesťanech. Komunistické a muslimské státy jsou v tomto na stejné úrovni. Tak např. v africké Nigérii muslimské ozbrojené bandy Boko Haram a další podobné organizace jen za rok 2021 povraždily minimálně 6 tisíc křesťanů jen proto, že odmítli přestoupit na islám. Statisíce křesťanů musely opustit své domovy a pozemky, neboť muslimští teroristé jim hrozili fyzickou likvidací, když tak neučiní. V letošním roce mohamedánské bandy přepadly katolický kostel a povraždily přes 40 lidí přítomných na liturgii. O tom ale mainstreamová média nepíší a organizace sledující dodržování lidských práv nereferují, neboť není v zájmu globalistů poukazovat na teror proti křesťanům.

V Pákistánu sice formálně mohou křesťané legálně existovat, ale platí trest smrti za konverzi od islámu ke křesťanství a k nabádání k ní. Stejně tak platí tento nejvyšší verdikt za „rouhání se“ proroku Mohamedovi. To postihlo před lety katoličku Asiu Bibi, jejíž případ vyvolal světový ohlas, což přispělo ke zrušení rozsudku a umožnilo vycestování této ženy s celou rodinou do zahraničí. Těchto případů je ale daleko víc – a zarytě se o nich mlčí. Mladý podnikatel Ašfak Masih z města Lahaur, katolický křesťan, manžel a otec jedné dcery, vlastnil firmu na opravy motocyklů. Jeho konkurent musilm, jemuž se nedařilo, ho udal, že prý v rozhovoru se zákazníkem „urazil“ proroka Mohameda. Soud jej odsoudil k smrti za „rouhání“. Masih se odvolal a popřel, že by inkriminovaný výrok pronesl.

Rakouský publicista Wolfgang Rinner uvádí v této souvislosti výzvu Hadithu, což je muslimský výklad koránu pořízený pár desetiletí po jeho vzniku, který přidává ke koránu další zásady, jimiž je muslim povinen se řídit. Tak konkrétně Hadith B 19 N 4292 uvádí: „Ptal jsem se Nafiho, jestli je opravdu nutné nevěřící (mezi než řadí i křesťany, pozn. autora) předtím, než jim vyhlásíme boj, nejprve vyzvat, aby přestoupili na islám. On se odvolal na Proroka (tj. Mohameda, pozn., autora), který toto neučinil v případě kmene Banu, na nějž se svým vojskem zaútočil bez varování. Všechny pobil, jen ty, kteří byli schopni práce, vzal do otroctví. Tak je třeba postupovat i dnes.

Takže je islám opravdu mírumilovným náboženstvím, jak se nám snaží namluvit i mnozí církevní představitelé? Mimochodem, v německém Ingolstadtu postavili novou mešitu a pojmenovali ji po imámu Huseinovi Dozovi. To byl ovšem za II. světové války obdivovatel Hitlera a Himmlera, s nimiž se osobně stýkal, a velitel zvláštní muslimské SS divize, která vraždila na východní frontě. Po válce měl být souzen jako válečný zločinec, uprchl ale do muslimských zemí.

Zdroj: www.pch24.pl 9.7.2022, Glaube und Kirche 6/2022

Příšerný skandál! Mons. Schneider se ale opět zachoval správně

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová, která ostentativně zdůrazňuje svůj katolicismus a současně tvrdě bojuje za „právo“ ženy na potrat po celou dobu těhotenství, má své trvalé bydliště v San Francisku, kde tamní arcibiskup Salvatore Cordileone zakázal podávat jí sv. přijímání. Informovali jsme o tom v našem článku 25.5.2022 „Salvatore Lví srdce…

Poté ale došlo ke známému rozhodnutí Nejvyššího soudu, které ruší předchozí z r. 1973 umožňující na celém území USA zabíjet nenarozené děti od početí až po porod. Pelosiová odjela do Říma, kde se účastnila 29.6. na svátek sv. Petra a Pavla mše sloužené papežem Františkem. Její účast na této slavnosti byla do Vatikánu řádně nahlášena, všichni o ní věděli, Pelosiová zaujala své místo v oddělení pro diplomaty. Přistoupila ke sv. přijímání a přisluhující kněz (papež František při takových příležitostech obvykle nepodává) jí podal. Poté se bránil, že Pelosiovou neznal. Lze tomu věřit, on sám vinu nést nemusí, ale vatikánští organizátoři slavnosti, kteří nepochybně věděli o jejím postoji a rozhodnutí arcibiskupa Cordileoneho a přesto neučinili nic, aby se Pelosiové zabránilo přistoupit ke svatokrádežnému sv. přijímání, vinu mají. Bez ní není ani papež František, který správně měl ihned po tomto skandálu reagovat. Přesto on i celý Vatikán k tomu mlčí.

Nezklamal ale známý kazašský biskup JE mons. Athanasius Schneider podporující tradiční katolíky. Řekl internetovému periodiku LiteSiteNews, že Pelosiová je na cestě do pekla a Vatikán se jí v tom vůbec nepokouší zabránit. Mons. Schneider vyzval zároveň ke kajícím pobožnostem jak za skutky Pelosiové, tak i těch, kteří jí to dovolují, což se podle něj týká i papeže Františka, jenž sice osobně pí Pelosiové svátost neudělil, ale byl přítomen a do dneška na tento skandál vůbec nereagoval. Paní Pelosiovou je nutno dle mons. Schneidera litovat, protože se pro svoji podporu vražd nenarozených dětí nachází v trvalém stavu těžkého hříchu – a tím, že v tomto stavu přijímá Tělo Páně, si připravuje své věčné odsouzení (1 Kor 11,27–9). Zvlášť závažné je, že toto rouhání se uskutečnilo na nejposvátnějším místě křesťanství, v chrámu sv. Petra.

„Toto rouhání a svatokrádež v nás musí vyvolat jenom pobouření, protože věříme v Pána Ježíše v Eucharistii a milujeme ho“, řekl kazašský hierarcha.

Podle mons. Schneidera mlčení papeže a Vatikánu k tomuto rouhačskému aktu je spoluvinou na vzdálení se Pelosiové od Boha a na jejím přiblížení se eventualitě věčného zavržení. „Oni přece vidí, že tato duše jde vědomě a veřejně cestou do pekla, a přesto tento čin akceptují. To je velmi závažné. Proto musíme konat pokání nejen za Pelosiovou, ale i za ty ve Vatikánu, kteří jí to dovolují,“ dodal.

Zdroj: www.katholisches.info 30.6.2022, www.pch24.pl 6.7.2022

Německý kněz suspendován za postoj ke covidu

Arcibiskup z Paderbornu JE mons. Hans Josef Becker suspendoval faráře P. Franka Unterhalta, představeného kněžské komunity Communio Veritatis, a zakázal mu vykonávat jakoukoliv kněžskou službu. Důvodem jsou „spiklenecké teorie“, které měl údajně tento kněz šířit v kázání. P. Unterhalt např. řekl, že pandemie koronaviru odpovídá „plánu svobodných zednářů na nový světový řád“. P. Unterhalt má ještě možnost odvolat se proti rozhodnutí arcibiskupa Beckera do Vatikánu.

Naše poznámka: Kde a v čem se tento kněz provinil proti katolické víře a mravům? Neměly by suspenze směřovat spíše na ty, kteří požadují homosexuální manželství," kněžství pro ženy a „bezhříšnost“ mimomanželského sexu, jak jsme dnes svědky v souvislosti s tzv. Synodální cestou?

Zdroj: www.kath.net 9.7.2022

„Právo na potrat“ základním lidským právem Charty práv EU

Evropský parlament dne 7. července r. 2022 324 hlasy pro, 155 proti a 38 se zdržením se hlasování, se vyslovil pro potrat jako základní lidské právo a vyzval ke změně evropských zákonů v tom smyslu, aby tato zásada tam byla zakomponována. Dosud nebylo publikováno, jak v této věci jmenovitě hlasovali čeští europoslanci, jakmile to ale bude zveřejněno, oznámíme vše na našich stránkách. Jde o zápornou reakci na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu USA. Toto již v lednu loňského roku požadoval francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém projevu v Evropském parlamentu za potlesku levice, zelených, liberálů a socialistů.

9. června přijal Evropský parlament, dva týdny před rozhodnutím Nejvyššího soudu USA, který zrušil rozsudek z r. 1973 plně liberalizující potraty, rezoluci omezující lidské právo na svobodu a výhradu svědomí pro lékaře a zdravotnický personál, jakož i pro nemocnice, které odmítají poskytovat „reprodukční a potratové“ služby. Reakce Konference evropských biskupů (Comece) byla díky Bohu tvrdě odmítavá, což je chvályhodné.

Zdroj: www.seznamzpravy.cz 7.7.2022

Nepřijatelné stanovisko biskupa z Innsbrucku

Biskup rakouského Innsbrucku JE mons. Hermann Glettler, který má v tamní biskupské konferenci na starosti mj. i otázku nenarozeného života, se postaral o rozruch svým prohlášením, že prý „trestat potraty není žádným řešením“. Musíme údajně nastolit „kulturu dialogu“ zastánců a odpůrců potratů, to prý je jediná možná cesta. Krom toho apeloval též na vytváření vhodných podmínek, aby ženy na potrat chodit nemusely.

Zdá se, že čím dál více církevních hodnostářů zavírá oči před skutečností, že potrat je vražda na stejné úrovni jako kterákoliv jiná. A vražda musí být trestána, to je přece zásadou každého právního státu a každé civilizované společnosti.

Zdroj: www.christnet.eu 10.7.2022