Smírná pouť za zastavení umělých potratů v Brně


Milí přátelé! Díky Pánu Bohu se po dvou letech naše tradiční modlitební smírné procesí za zastavení zla umělých potratů v naší zemi může konat opět normálně na jaře v souvislosti se svátkem Zvěstování bl. Panně Marii, tentokrát v sobotu 26. března. Program naleznete na zvestovani.neposkvrnene.cz. Předchozí dva roky musela být tato akce přeložena kvůli proticovidovým opatřením na měsíc září.

Prosíme: přijďte všichni, kdo můžete. Modlitby a pobožnost pokání a smíru jsou letos aktuálnější než dříve, neboť nepřátelé nenarozeného života v celém světě využívají okolnosti, že pozornost obyvatelstva je soustředěna na covid a nejnověji na rusko-ukrajinskou válku. Téma potratů se tak ocitá jaksi mimo pozornost - a proto si francouzský prezident Macron může dovolit požadovat zařazení tzv. “práva ženy na potrat” mezi základní lidská práva EU. V Kanadě a v jiných zemích je již trestné přemlouvat ženu, rozhodnutou jít na potrat, aby své děťátko nechala žít.

Vzdorovat zlu v realitě nové totality je vnějškově bez naděje na úspěch. Jediné, co nám zbývá, je obrátit se k Bohu na přímluvu Matky Boží Panny Marie. Z historie víme, že tento postup často “dělal divy”, i když situace se jevila zdánlivě jako beznadějná. Připomeňme si bitvu u Lepanta r. 1571, kdy modlitba sv. růžence zahnala Turky, jejichž námořní flotila se ocitla až u italských břehů, dále bitvu na obranu Vídně před Turky r. 1683, nebo r. 1955 rakouské růžencové křížové tažení za odchod sovětských vojsk. Vnějškově se při těchto událostech vše jevilo jako jednoznačně prohrané, šance dobra na úspěch byly téměř nulové. Jenže Bůh má vždycky poslední a rozhodující slovo, k němuž je třeba připočíst i slovo té, která řekla Pánu prostřednictvím anděla své “Staň se mi podle Tvého slova!”

V tom je naše naděje, nikoli jako pouhá možnost, ale jako pevná důvěra v Boží pomoc. Kdo nebude moci přijít, prosíme velmi, aby se s námi spojil duchovně modlitbou. Císař Konstantin před bitvou na Mulvijskem mostě r. 312, kdy se situace pro něho také zdála být beznadějná, měl vidění sv. Kříže se slovy: V tomto znamení zvítězíš! I nám Božský Spasitel nabízí vítězství skrze znamení sv. Kříže, na němž zemřel pro naši spásu, a skrze svoji Matku a vždy Pannu Marii, která stála na Golgotě pod jeho křížem.