Dvě přiléhavé kolekty pro naši dobu


Stará liturgie nám stále dokazuje, že její aktuálnost nejen neslábne, ale dokonce roste. A to způsobem, který nás sice může překvapovat, ale Boží prozřetelnost ho předvídala od věků.

Kdo by si v západním světě devatenáctého století pomyslel, že se z muslimů stane zvlášť velká hrozba? Tehdy jí nebyli. Ale dnes? Jak všichni víme, dnes je tomu jinak. Podobně lidé sice do hříchů zabředávali vždy, ale až do sexuální revoluce se nedalo hovořit o skutečné morové metle neřestí odporujících šestému přikázání, včetně stále časnější ztráty nevinnosti, kterou dětem naší doby způsobuje satan a jeho pilní žáci. Jestli kdy nějaká epocha potřebovala světce, který by byl vzorem nevinnosti a naléhal na to, abychom si zachovali čistotu nebo ji znovu získali ve svátosti pokání, pak je to ta naše.

Představa, že stará liturgie „zastarávala“ a ta nová „odpovídá době“, patří k povrchním průpovídkám, které při bližším zkoumání neobstojí. Ve skutečnosti je to úplně jinak: ta stará má takové bohatství obsahu a tak odolnou strukturu, že odolá každé bouři a vynoří se z ní s novým leskem, i když se potřeby doby mění. Velmi dobře se dají na usus antiquior vztáhnout žalmistova slova: „Tvé mládí se jak orlice obnovuje.“ Naproti tomu nová liturgie je tak spoutaná s omezenými, časově podmíněnými teoriemi svých akademických tvůrců, že odpovídá jen potřebám stále se smršťující kategorie moderních lidí, kteří nejsou dost mladí na to, aby byli postmoderní, ani dost moudří, aby byli předmoderní.

Co mám konkrétně na mysli, když zmiňuji muslimy a nevinnost? Počátkem února slavíme dva svátky, 8. února sv. Jana z Mathy a 10. února sv. Scholastiky. Svátek sv. Jana z Mathy byl z novus ordo odstraněn a při tomto liturgickém karambolu zahynula i jeho kolekta. Svátek sv. Scholastiky přežil, přestože jsou vědci, kteří zpochybňují i to, že existovala (velmi historicko-kriticky chytré!), ale její kolekta byla znetvořena k nepoznání.

Sv. Jan z Mathy, 8. února

Kolekta (usus antiquior)
Bože, jenž jsi ráčil skrze svatého Jana založiti z nebe řád Nejsvětější Trojice k vykupování otroků z moci Saracenů, uděl, prosíme, abychom jeho přímluvnými zásluhami byli s tvou pomocí vysvobozeni z otroctví těla a duše.
Kolekta (novus ordo)
[Svátek zrušen.]

Sv. Scholastika, 10. února

Kolekta (usus antiquior)
Bože, jenž jsi dal duši svaté panny své Scholastiky k nebi vzlétnouti v podobě holubice, abys ukázal cestu nevinnosti, dej nám pro její zásluhy a přímluvy tak nevinně žíti, abychom si zasloužili dosáhnouti radostí věčných.
Kolekta (novus ordo)
Přispěj nám, Bože, na pomoc, abychom dovedli následovat svatou Scholastiku v její upřímné oddanosti k tobě: dej, ať ti sloužíme s čistým srdcem a poznáváme, že nás opravdu miluješ.

Zdroj: Two Collects Most Appropriate for Our Times

(překlad L. Cekotová, poprvé zveřejněno na stránkách Duše a hvězdy)